Gyro-million til Vefsna

Artikkelen er over 12 år gammel

Regjeringen bevilger en million kroner til gyro-bekjempelsen i Vefsna. Det betyr at elva kan være klar for behandling i 2007.

DEL

– Dette er et gjennombrudd. Når Vefsna er nevnt med navn i budsjettet skal det bli vanskelig å vri seg unna ved en seinere anledning, sier Bjørn Brodtkorb. Han har arbeidet i flere år for å få elva behandlet mot lakseparasitten gyrodactylus salaris.

Også Knut Petter Torgersen mener Vefsna nå er sikret behandling. Han er vararepresentant på Stortinget og har vært med på behandlingen av saken i miljøkomiteen.

– Bevilgningen og det at navnet på elva er nevnt, gjør at jeg føler meg sikker på at tempoplanen følges slik at Vefsna kan behandles i 2007, sier Torgersen.

Kjemisk behandling

Gyro-millionen til Vefsna skal gå til forberedelser til en kjemisk behandling av vassdraget. Neste år skal det bygges fiskesperrer i elva, og hvis alt er klart, kan giftbehandlingen skje i 2007.

Nå sier ikke vedtaket noe om hvilket giftstoff som skal brukes. I dag er rotenon det mest brukte stoffet, men også aluminium og andre midler vil bli vurdert.

– Vi må få forundersøkelsene i gang før det blir bestemt hvilken metode som skal brukes. Nå må to års undersøkelser gjøres på ett år, men det viktigste er at toget er i gang. Det vil i alle fall bety at elva kan behandles i 2008 om man ikke rekker å gjøre det i 2007, sier Bjørn Brodtkorb.

30 millioner kroner

Direktoratet for naturforvaltning vurderte i 2002 at det ville koste 30 millioner kroner å behandle Vefsna. Stortinget har tidligere bevilget penger til forberedelser, men aldri ved å nevne navnet på elva.

– Det har ført til at pengene var oppbrukt på andre prosjekter før man kom i gang i Vefsna, sier Brodtkorb.

Hvis behandlingen lykkes, tror han laksen kan være tilbake i elvene i Vefsnfjord-systemet i løpet av fire-fem år. Fusta og Drevja vil få fisken tilbake raskere.

– Etter tre år vil fisken som vandret ut før behandlingen komme tilbake. Det er det kritiske året, da vil vi se om behandlingen har lyktes, sier Brodtkorb.

Han viser til undersøkelser som har beregnet verdien av ei frisk elv til 40 millioner kroner i året.

– Potensialet for restituerte gyro-vassdrag er enormt hvis man lykkes, sier Brodtkorb.

Han har ingen frykt for at mer laks skal gå ut over ørretbestanden i Vefsna.

– Laks og ørret vil kjempe om gyteplassene. Men nå er ikke de største gyteplassene i Vefsna i bruk, de ligger i Grane. Jeg tror det vil gå fint, ørreten vil holde seg på samme nivå som i dag, sier Brodtkorb.

Artikkeltags