Alcoa-gevinst

En dollarkurs på godt over sju kroner og en aluminiumpris på 1900 dollar per tonn betyr gode tider for Alcoa Mosjøen. 14.000 kroner per tonn gir verket ei omsetning på rundt tre milliarder kroner og et solid overskudd.

Alcoa er svært så påholden med opplysninger om hvordan det går. Kommunikasjonsdirektør Anne Jahr i Alcoa Norge, som har ansvaret for a-verkene i Mosjøen og på Lista, vil i utgangspunktet ikke kommentere finansielle sider av drifta.

– Som all eksportindustri blir vi påvirket av dollarkursen. Men vi både kjøper og selger varer i dollar, så råvarer blir også dyrere med høy dollarkurs. Bildet er også komplekst. Vi har lange kontrakter på salg, sier Jahr. Likevel er det liten tvil om at bedriften kan skuffe inn ekstra millioner så lenge dollaren holder seg høyt, sammen med relativt høy aluminiumpris.