Mot seks stemmer har Vefsn kommunestyre vedtatt kompromissforslaget om torgområdet i Mosjøen sentrum.

Høyre, KrF og SV gikk mot forslaget som betyr at området i kvartal 10 vest for Strandgata og sør for Petter Dassgate kan bebygges. De ønsket at området skal være åpent, slik det er i dag.

Avstemmingen ble oppdelt på en slik måte at de tre partiene kunne stemme for forslaget til ny reguleringsplan for de andre tre kvartalene som omfattes av områdereguleringen. Resten av områdereguleringen, for kvartalene 11, 20 og 21 ble dermed vedtatt enstemmig.

Kompromissforslaget er lagt fram av Helgeland museum og Sjøgatas Vel.