Liv Inger Moen, Hanne Arstad, Anne-Kristin Sydhagen og Trine Skaufel Vallin har alle født på sykehuset i Sandnessjøen fordi fødeavdelingen i Mosjøen er omgjort til fødestue.

– Fødselen og hendelsesforløpet i ettertid har vært så vanskelig at jeg ikke lenger er pasient ved Helgelandssykehuset. Jeg har valgt meg til St. Olavs hospital i Trondheim, oppsummerte en av kvinnene, Hanne Arstad.

Sterke historier

Fødeavdelingen i Mosjøen ble ikke lagt ned for å spare penger, men for å gi kvinnene bedre fødselsomsorg.

Men onsdag punkterte de fire kvinnene alle illusjoner om fødetilbudet er blitt bedre. Med sin nøkterne og saklige framstilling satte de fokus på flere problemstillinger.

Styremedlemmene noterte mens kvinnene fortalte om transport på til dels stengte veier, vendereiser, ambulanser som blir omdirigert, ansvarsfraskrivelser, kontrameldinger og smertefulle forløsninger med tang og vakuum.

Varaordfører Johanne Skjølberg refererte fødselsopplevelsen til en femte kvinne og oppsummerte kjernen i saken.

– Det er blitt et dramatisk dårligere fødetilbud. Det gjelder på viktige områder som kapasitet, transport, kommunikasjon og kjennskap til den fødende. Dette er ikke i tråd med normene til Nasjonalt fødselsråd og det er stikk i strid med intensjonen om at befolkningen skal få et bedre tilbud, sa Skjølberg.

– Kommet for langt

– Historiene deres gjør inntrykk. Vi tar med oss dette i den videre evalueringen av omstillingen, sa styreleder Frode Mellemvik etter gjennomgangen. Det var ikke lagt opp til en generell debatt, men styremedlemmene fikk stille spørsmål og kommentere saken.

– Det har vært veldig nyttig å høre hva dere har opplevd. Noen av forholdene som dere beskriver er uakseptable. Slik kan vi ikke ha det, sa Anette Fosse. Hun mener mange av de faglige argumentene bak omstillingen kan diskuteres.

– Men vi kan ikke reversere hele prosessen. Nå gjelder det å bøte på de uakseptable konsekvensene, la hun til.

Fødeavdelingen i Mosjøen ble lagt ned for å gi befolkningen et bedre tilbud. Konsekvensene er stikk motsatt i mange tilfeller. Det dokumenterte fire kvinner som onsdag fortalte styret i Helgelandssykehuset om sine fødselsopplevelser.