Gå til sidens hovedinnhold

Full kirke-skjæring

Artikkelen er over 15 år gammel

Den katolske kirke i Mosjøen har brutt det tverrkirkelige samarbeidet i Kristent lederforum. Grunnen er Pinsemenigheten Betels samarbeid med en omstridt polsk predikant.

Betel har hatt besøk av pastoren Ryzard Kwokas, som på sin internettside stempler den katolske kirke som ukristelig.

– Vi har religionsfrihet her i landet, så vi skal ikke foreskrive hva Betel eller andre skal tro. Men vi kan ikke være i fellesskap med noen som tillater at en såkalt biskop forfekter det synet som kommer til uttrykk på hans hjemmeside på internett, sier pastor Günther Jäger i den katolske kirke i Mosjøen. Jäger mener Kwokas "demoniserer den romersk-katolske kirke på en primitiv og blasfemisk måte", heter det i brevet han har sendt til Kristent lederforum.

"Djevelens bolig"

Jäger viser til sitater fra Kwokas hjemmeside: "Satan har lurt nesten alle til å tro at den Romersk Katolske kirke er kristen. Vi har funnet ut at deres "Jesus" er Tammuz, deres "Maria" er Semiramis, paven er antikrist, deres "Hostie" er stjålet fra Egypterne og representerer solguden, og det katolske krusifiks er hjertet av okkultisme. Bibelen forteller oss at dette systemet er djevelens bolig. Jesus hater, og har forbannet denne onde religionen, og gir et varsel om å gå ut av den".

– Vi har henvendt oss muntlig og i form av to brev til Betel, uten at vi har fått noe entydig svar. Det er utydelig for oss hvordan de oppfatter saken. Vi tar bare konsekvensen av at de tillater slik forkynning i sitt kirkerom, og kan ikke jobbe sammen med dem, sier Jäger.

Trasig

Helge Hjulstad i Betel synes saken er trasig og vil helst ikke kommentere den så mye. Han lover den katolske menigheten i Mosjøen et skriftlig svar i løpet av uka.

– Jäger har rett i at vi har hatt besøk av en pastor fra Polen, men han var ikke invitert til oss for å holde møter. Han skulle besøke landsmenn som jobber med å bygge anodefabrikken i Mosjøen, og dele ut testamenter til dem. Dessuten har pastoren beklaget måten disse opplysningene er kommet fram på. Han har ikke skrevet dette på sin hjemmeside, men henvist til en canadisk internettside der sitatene er hentet fra, sier Hjulstad.

På kjøret

– Hva mener du og Betel om den katolske kirke – er den kristen?

– Jeg er ingen teolog og må være varsom med karakteristikker av andre. Günther og andre i den katolske kirke i Mosjøen er flotte kristne. Men hvis vi går inn i det romersk-katolske system og lære kan vi betvile at den er kristen, sier Hjulstad.

– De har en sterk Maria-tilknyttelse og de har helgener – som kristne katolikker ikke tilber. Alle som forkynner og tror på Jesus er kristne, men de som tilber andre er ute på kjøret, sier Hjulstad.

Som inderlig håper at striden legger seg raskt.