60 prosent av aksjene var representert, enten ved frammøte eller ved fullmakt, under onsdagens generalforsamling.

- Styret er har en god del spørsmål i forhold til flere av momentene i Luftfartstilsynets rapport, men vi har kommet til at det er for ressurskrevende å kjempe mer for vårt alternativ. Det er trist, men slik er det, sa styreleder Steffen Nervik.

Også Terje Madsen i Mosjøen Næringsforening ga uttrykk for at det er synd at det nå er slutt for flyplassprosjektet i Elsfjord.

- Det var dette som var muligheten til å få til ei felles flyplassløsning på Helgeland. Det toget er nå gått, sa Madsen som samtidig slo fast at arbeidet nå må fokuseres på å utvikle de allerede eksisterende flyplassene i Mosjøen og i Sandnessjøen.

- Det er jo rett og slett underlig når flere fagfolk uttaler at deres innspill til tilsynets rapport, er tillagt for mye vekt. Men vi må ta til etterretning at selskapet ikke har midler til å fortsette denne kampen. Derfor innstiller vi på å legge ned, sier Steffen Nervik.

Generalforsamlingen valgte et avviklingsstyre bestående av Bjørn Helge Hansen, Bjørn Larsen og Harald Wiggo Erdal fra MON.

Du kan lese mer fra generalforsamlingen i fredagens papiravis.