– Trenden nå for tida er dessverre at mange ungdommer velger data og media i stedet for tradisjonelle handverksfag, sier Bjørn Tveråli i EntreprenørTeam AS.

Han mener det er synd dersom Mosjøen videregående mister byggfag slik at næringa ikke lenger kan rekruttere lokale fagfolk. Både han og Stian Øyås Pedersen i Mosjøen bygg innser at bransjen har en jobb å gjøre for å sikre fortsatt rekruttering.

Sikret jobb

Bransjen har allerede vært i kontakt med Opplæringskontoret for Midt Helgeland. De har hatt to møter der de har diskutert hvordan de skal få unge til å søke seg til byggfag.

– Planen er å bruke lærlingene våre til å informere ungdommer i overgangen mellom ungdomsskole og videre om faget, utsiktene til jobb samt lønns- og arbeidsbetingelser, sier Stian Øyås Pedersen i Mosjøen bygg.

Han anslår at det i dag er cirka 20 lærlinger i sving hos entreprenørfirmaene i Mosjøen.

– Og det beste av alt er at de aller fleste er sikret jobb etter endt læretid, sier han. Bransjen har plenty med arbeid og merker ikke mye til finanskrisa.

Katastrofe

– Det er en katastrofe dersom skolen mister tilbudet innen byggfag, sier Einar Knutli. I det første høringsbrevet fra utdanningsavdelinga i Nordland fylke står det svart på hvitt at tilbudet kan forsvinne fra skoleåret 2010-11.

– Da forsvinner samtidig samarbeidet med Mosjøen og Sandnessjøen på byggfag. Vi ønsker å ha en VG 1 klasse både i Mosjøen og i Sandnessjøen, sier Knutli. Han mener sjansen for at en ungdom fullfører lærlingtida i Mosjøen er større dersom han eller hun har tilhørighet til stedet og et miljø rundt seg.

– Sjansen er større for at de bryter lærlingkontrakten og reiser heim igjen, dersom de ikke har et nettverk rundt seg, mener han.

Teltliv

Siv Brattbakk Johnsen koordinerer byggebransjens kamp for at byggfag – eller VG 1 Bygg og anleggsteknikk som er det rette navnet – skal bestå ved den videregående skolen i Mosjøen.

– Problemet er at vi har for få søkere til første klasse på byggfag, sier hun. Avdelingsinspektør Knut Walnum ved Mosjøen videregående skole bekrefter at hovedproblemet er for få søkere. Han nedtoner betydningen av at byggfag i dag holder til i særdeles kummerlige lokaler og at bygghallen i realiteten er et telt i bakgården ved MVS.