Etter 10 år uten direkterute mellom Oslo og Brønnøysund, gjenåpner Widerøe denne ruten i dag 10. mai. Widerøe har begrunnet dette med økt etterspørsel i markedet og tett dialog med reiseliv, næringsliv og politikere i regionen som har gjort dette mulig. Utvikling av helikopterbasen i Brønnøysund og turisttilstrømningen i etterkant av fjernsynsserien Himmelblå har ytterligere forsterket grunnlaget for gjenåpning av denne ruta.

En slik markering går ikke upåaktet hen og den røde løperen ble rullet ut i anledning dagen. Ordfører Kjell Trælnes i Brønnøy sto for den offisielle åpningen.