Onsdag vedtok styret i Helse Nord med seks mot fire stemmer at Nordlandssykehuset får starte med helbredende strålebehandling av brystkreft.

Men det måtte to avstemminger til før det var klart.

Hvert år må rundt 100 kvinner fra Nordland reise til UNN i Tromsø for å få denne behandlingen. Men nå ønsker Helse Nord å endre på dette.

Lettelse

Nyheten blir særdeles godt mottatt av brystkreftforeningen. Magrit Kummermo har ikke fått strålebehandling selv, men vet hvor mye det betyr for kreftsyke kvinner å slippe de lange reisene, enten til Tromsø eller Trondheim som i dag er de nærmeste stedene for slik behandling.

– Det er altfor mange som må reise for å få strålebehandling. Det er kjempebra at Helse Nord trør til og sørger for at det blir et behandlingstilbud i Bodø, sier hun.

Vedtaket om kurativ stråling av brystkreft ved Nordlandssykehuset betyr at sykehuset får ytterligere én strålemaskin, slik at de har to.

Kompetanse

Administrerende direktør i Nordlandssykehuset, Paul Martin Strand, mener vedtaket vil få stor betydning.

– Helse Nord RHF har med sitt vedtak forent både hensynet til kreftpasienters beste, og betydningen av å beholde og videreutvikle et sterkt fagmiljø i Nordlandssykehuset, sier han i en pressemelding.

– Mange kreftpasienter vil nå få strålebehandling nært sitt eget hjem. Det er i seg selv viktig. Men saken poengterer også viktigheten av å beholde og videreutvikle den kreftkirurgiske behandlingen av pasienter som vi har i dag. Slik sett innebærer beslutningen en stor faglig stimulans for ansatte i Nordlandssykehuset. Det gir oss muligheten til også framover å være et faglig sterkt områdesykehus for befolkningen i Nordland, sier Strand.

Styret i Helse Nord godkjente også konseptrapporten for nytt bygg til kliniske kontorarbeidsplasser ved Nordlandssykehuset Bodø.

– Arealene er helt nødvendige for å kunne gjennomføre rokadeplan når renovering av høyblokka starter i 2015. Etasje for etasje vil da bli stengt, og vi trenger avlastningsarealer for å sikre plass til nødvendig pasientbehandling i denne perioden. Dette gir oss mulighet til å fullføre byggingen av et moderne og framtidsrettet sykehus for befolkningen i Nordland, sier Strand.