Etter at fødeavdelingen ble nedgradert til fødestue, har førstegangsfødende og risikofødsler blitt henvist til fødeavdelingen i Sandnessjøen. For mange fødende og deres pårørende har dette vært lite tilfredsstillende.

– Det er fullt mulig å ta imot førstegangsfødende ved ei fødestue.og det finnes flere fødestuer som gjør det i dag. Blant disse er fødestua i Brønnøysund. I Mosjøen ønsket ikke jordmødrene ei slik løsning på grunn av at de ikke hadde leger i beredskap. Nå kan det hende at denne situasjonen vil endre seg og det drøftes muligheter for å ta imot førstegangsfødende igjen, sier styremedlem i Helse Nord, Nina Schmidt.

Hun er selv jordmor og arbeider ved fødestua i Alta. Der tar de imot alle førstegangsfødende i et stort distrikt og det fungerer godt, mener Schmidt.

Styrekollega Lisbeth Flågeng fra Mo i Rana har også tro på at det er mulig å komme fram til bedre ordninger i dag for førstegangsfødende fra Grane, Hattfjelldal og Vefsn. Uansett mener kvinnene at målet er best mulig kvalitet på tilbudet for de fødende og at dette ligger til grunn for vedtakene som er gjort.