Fikk 17 år forvaring

Artikkelen er over 13 år gammel

41-åringen som skjøt og drepte sin bror i Brønnøysund i fjor, er dømt til 17 år forvaring i Hålogaland Lagmannsrett. Dermed ble dommen fra tingretten opprettholdt.

DEL

Aktor la som ventet ned påstand om 17 års forvaring i saken mot mannen som er kjent skyldig i drap og to drapsforsøk i Brønnøysund i fjor. Lagmannsretten fulgte aktors påstand og dermed venter 17 år bak murene for haglemannen.

- Hensynet til gjentakelsesfaren og samfunnets behov for vern mot tiltalte i en periode, tilsier at han bør idømmes forvaring, sa aktor førstestatsadvokat Geir Fornebo i sin avsluttende prosedyre i Hålogaland Lagmannsrett. Etter fem dager med vitneførsel og sakkyndige, er kjennelsen de samme som Brønnøy tingrett avsa tidligere i år.

Lagmannsretten avgjorde torsdag at brønnøymannen var strafferettslig tilregnelig da han begikk drap og to tilfeller av drapsforsøk den 25. november i fjor.

- Lovens krav til forvaring er klart oppfylt i denne saken. Retten finner det nødvendig med hensyn til samfunnets behov for beskyttelse. En langvarig fengselsstraff vil ikke gi den samme beskyttelsen, sa rettens formann, lagdommer Arild O. Eidesen da han foprkynte dommen rett før klokka to fredag.

Tidligere på dagen prosederte partene for retten.

- Det ligger et betydelig usikkerhetsmoment i forhold til tiltaltes framtidige rusfrihet. I og med at det er selvforskyldt rus som har framprovosert de handlingene han nå er kjent skyldig i, må dette veie tungt i forhold til straffeutmålingen, sa aktor Geir Fornebo i sin prosedyre.

Brønnøymannens forsvarer, Morten Furuholmen, ba retten anse hans klient på mildest mulig måte.

- Av rettspraksis er det klart at handlinger lik de min klient har utført, kvalifiserer til fengselsstraff fra mellom 10 til 15 år. Det er ikke snakk om overlegg og forutgående planlegging i dette tilfellet. Handlingene er situasjonsutløst og etter min mening er samfunnets behov for vern ivaretatt ved en lengre fengselsstraff, sa Furuholmen som mente flere parter burde være sitt ansvar bevisst i denne saken.

- Min klient har gjentatte ganger bedt om bistand fra det offentlige, uten å bli hørt. Jeg er overbevist om at hvis hans desperate rop om hjelp hadde blitt hørt hadde de tragiske hendelsene i Brønnøysund neppe funnet sted, sa Furuholmen.

Retten unnlot å ta forsvarets betraktninger til følge og økte i tillegg erstatningsbeløpet fra tingretten til omlag 1,3 millioner kroner.

Artikkeltags