I forrige uke inviterte områdesjef i Gilde Norsk Kjøtt region Nord, Arnulf Villmo, alle nye brukere i Leirfjord til festmiddag på Wangbrygga i Bardal. Sju nye unge brukere har nemlig meldt seg inn i Gilde i løpet av dette året, noe som gir Leirfjord topplassering blant kommunene i Helgeland og Salten.

Store utfordringer

Johanne Hagh (25) og Per Ivar Mathisen (31) overtok hjemgården til Johanne i Angarsneset i Leirfjord i juli, og er i full gang med å få alle brikkene på plass.

– Overtakelsen skjedde jo litt plutselig og litt før vi hadde tenkt, så det har vært en noe hektisk sommer, fastslår de to unge gårdbrukerne når vi besøker dem. Isak på seks er på skolen, men har sendt klar melding til journalisten at også han bor der.

Gården har en melkekvote på 95.000 liter og 17-18 kyr står på båsen, men de medgir at de nok må ha mer, skal de møte framtidens krav.

– Vi har to fjøsbygninger på gården og den ene står tom. Spørsmålet er derfor hva vi skal fylle den med, forteller de to.

– Vi vakler litt mellom gris, sau eller storfe, men hva det blir til slutt vet vi faktisk ikke ennå, understreker de. De er derfor veldig glade for at unge nyetablerte bønder får gratis rådgivning fra Gilde i to år.

– Det er til stor hjelp når vi skal utvikle gården, påpeker Johanne og Per Ivar.

Områdesjef for Gilde i Helgeland og Salten, Arnulf Villmo, som allerede er på plass på nytomta på Bjerka, synes det er flott at så mange unge bønder etablerer seg i Leirfjord.

– Det gir løfter for framtiden og er med på å sikre Gilde grunnlag for videre utvikling, sier Villmo som påpeker at Leirfjord er en av de store kjøttkommunene på Helgeland. Siste året leverte bøndene i Leirfjord 615 tonn kjøtt.

Stor optimisme

– Ja, vi merker at det rår stor optimisme i landbruket i Leirfjord, understreker Johanne og Per Ivar.

– Jeg kommer fra Rødøy og merker stor forskjell på holdningen til framtiden blant bøndene. Her i Leirfjord er det langt mer optimisme og vilje til å satse, forteller Per Ivar som tror at Leirfjord jevnt over har dyktige bønder.

Begge understreker hvor viktig og godt det er å være to når man skal utvikle en bedrift som et gårdsbruk.

– Vi diskuterer hele tiden og forsøker i fellesskap å finne fram til den beste løsningen for gården, presiserer de. De er glade for at så mange unge har tort å satse på landbruk.

– Flott at vi blir mange i samme båt. Det gjør hverdagen spennende og gir inspirasjon til å jobbe.

Politikk

Johanne er nettopp valgt til leder av Leirfjord Senterparti, så hun ser for seg en del jobbing med politikk. Men hun avviser kontant å diskutere om hun er den neste ordføreren i Leirfjord.

– Ellers var det jo politikken som brakte oss sammen, påpeker de to. Johanne var på fylkesstyremøte i Nordland Senterparti, mens Per Ivar, som på den tiden jobbet på Sundøybrua, var på fest i Mosjøen. Og dermed var det gjort.

Per Ivar har vært snekker og anleggsarbeider det meste av livet, selv om han er oppvokst på gård og er utdannet agronom. Han jobbet på Nyhamna på Aukra da de på grunn av sykdom måtte overta gården litt plutselig i sommer. Der lå han og pendlet rundt 250 kroner per time. Nå regner han med at det ikke blir mer enn halvparten.

– Men skal man være bonde er det ikke pengene som kan styre, da må man ha skikkelig lyst, slår han fast.

Ved siden av familien Hagh/Mathisen er følgende nye brukere innmeldt hos Gilde i år: Svein Erik Sætre, Frode Nilsen, Åshild Blyseth, Mads Nikolaisen, Ingar Sandby og Kennet Karlsen. Fem av disse hører hjemme i Bardal.