I foretaksmøte i Helse Nord i juni 2003 vedtok helseministeren å legge ned fødeavdelingen i Mosjøen og omgjøre den til jordmorstyrt fødestue. I samme møte ble det gitt klarsignal for å legge ned den akuttkirurgiske beredskapen.

1. juni 2004 ble fødeavdelingen omgjort til jordmorstyrt fødestue. Det innebærer at førstegangsfødende og gravide kvinner med komplikasjoner blir henvist til sykehus med fødeavdeling, i første rekke sykehuset i Sandnessjøen.

Den kirurgiske akuttberedskapen skal opprettholdes inntil det er etablert et felles akuttmottak (FAM). Dette vil ventelig skje 1. januar 2006.