Meisfjord holdt en flammende tale til kommunestyret der hun overbeviste enhver skeptiker om behovet for et slikt universitet på Nesna.

Ifølge Meisfjord er det mange aktuelle spørsmål som berører kvinner i dag og som må vies mye større oppmerksomhet ved forskning på universitetsnivå.

Kvinneuniversitet Norden er under stiftelse, opplyste Meisfjord og der er støtten fra kommunen på 100.000 kroner et viktig bidrag for at stiftelsen kan bli en realitet.

- Jeg er imponert over den støtten vi har fått fra kommunen, og for oss har den en positiv verdi. Nesna har alltid hatt tradisjon på å være inkluderende, åpen og framtidsrettet, helt fra den tida Ivar Hjellvik grunnla lærerskolen i 1918. Det var ingen selvfølge at lærerskolen kom til Nesna, men den har bidratt mye til samfunnsutviklingen i regionen, sa Meisfjord i innlegget sitt.

- Det er samme tradisjon vi ser nå og som videreføres med den støtten dere gir oss. For det er heller ingen selvfølge at Nesna får kvinneuniversitet når Løten kommune i et brev sier seg interessert, men vi velger Nesna, og som vi tror vil bidra til positiv omdømmebygging og oppmerksomhet, sa hun som i årevis, sammen med direktør Sven Erik Forfang, sto på barrikadene for utbygging av høgskolen, og som lyktes til slutt.

Nå går hun og Berit Ås på barrikadene og vaier fanen høyt for et universitet som er i den spede start.