Prisene kan falle med 30-50 prosent, sier redaktør og kraftekspert Kjell Rønningsbakk i KraftNytt til Nettavisen. Årsaken er at streik og nedtrapping av produksjonen ved landets sju store aluminiumsverk er svært kraftkrevende og nedtrapping av produksjonen vil gradvis vil gi et stort kraftoverskudd.

- Vi har hatt en mild vinter med mye nedbør, så nå er det over seks prosent mer vann i magasinene enn normalt for årstiden. I kraft tilsvarer det 5,2 TWh mer enn det normale. Videre er mye snø i fjellene, spesielt på Vestlandet. Det vil gi rikelig med tilsig til magasinene. Dessuten er eksportmuligheten begrenset på grunn av problemer med flere kabler til utlandet, sier Rønningsbakk.

Rønningsbakk sier at kraftprodusentene kan holde tilbake produksjonen for å holde kraftprisen oppe.

- Men når magasinene er fulle, så renner vannet over. Da er det bedre å bruke det til kraftproduksjon, sier Rønningsbakk.

De sju aluminiumsverkene bruker enorme 21 TWh årlig, noe som tilsvarer årsforbruket til en fjerdedel av Norges befolkning. Etter fire uker med streik vil produksjonen være trappet ned med 20 prosent. Da vil en kraftproduksjon på cirka 4 TWh årlig blir tilgjengelig for markedet.

Meklingsfristen mellom LO og NHO går ut ved midnatt tirsdag.