– Utfordringen blir å motivere alle i menigheten til å jobbe sammen, og med de andre menighetene. Vi har overtatt pinsekirken, og er meget takknemlig for det, sier nytilsatt sokneprest Gunther Jäger. Han har jobbet som pastor på Helgeland i et år, under St. Eysteins menighet i Bodø.

230 katolikker

Søndag fikk katolikkene si egen menighet på Helgeland, med base i Mosjøen. Soknepresten skal betjene 250 katolikker, med faste gudstjenester i Mosjøen og på Mo i Rana, i tillegg til månedlig besøk i Brønnøysund og Sandnessjøen.

– Jeg vil være en som tjener sammen med andre for å bygge opp Guds rike her på jorden, sa soknepresten til menigheten etter innsettelsen. Gunther Jäger er fra Tyskland, har bakgrunn som gartner, sykepleier og studerte teologi i Skottland. Han var munk i Molde og ble ordinert til prest i Tyskland i 1997.

Nattverd og kirkekaffe

Biskop Gerhard Goebel i Tromsø måtte melde forfall på grunn av sykdom. Dermed ble sokneprest i St. Eysteins menighet, Torbjørn Olsen, delegert til oppdraget med å lede votivmessa for Den hellige ånd.

I løpet av den høytidelige begivenheten med seremonielle ritualer var det afrikansk og filippinsk sang og barnesang. Etter gudstjenesten med nattverd var det kirkekaffe for menigheten som for øvrig besto av både troende katolikker, naboer og folk fra andre kirkesamfunn.