Gå til sidens hovedinnhold

Dragkamp om skuter

Artikkelen er over 6 år gammel

"Det er ingen tvil om at vettet er rimelig likt fordelt, også blant politikerne"

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Stortinget har endelig fått regjeringens forslag til endringer i «Lov om motorferdsel i utmark m.v.» til behandling. Endringsforslaget innebærer at det skal bli opp til kommunene å avgjøre hvorvidt det skal gis adgang til å etablere løyper for fornøyelseskjøring med skuter. Nå er det duket for en veritabel politisk dragkamp om forslaget.

Frontene er allerede velkjente og veletablerte. Friluftslivs- og miljøvernorganisasjonene kjemper med nebb og klør mot forslaget. De mener slaget står om framtida for friluftslivet slik vi kjenner det i dag. De setter nå inn støtet for å få stortingsflertallet til å vende tommelen ned. Forkjemperne er i første rekke lokalpolitikere i utkantkommuner, snøskuterforeninger selvsagt skuterbransjen.

Regjeringen har tillit til at lokalpolitikerne vil være sitt ansvar bevisst og ta hensyn til de ulike interessene dersom de ønsker å anlegge snøskuterløyper, sa Sundtoft til NTB i slutten av forrige måned. Å styrke det lokale selvstyret er et godt utgangspunkt. Det er ingen tvil om at lokalpolitikerne i Hattfjelldal har et langt bedre utgangspunkt for å avgjøre om det er smart å etablere skuterløyper i kommunen enn sine kolleger på Stortinget.

Hattfjelldal har vært forsøkskommune helt siden 2001. Folkets kårne i innlandskommunen har utvilsomt høy kompetanse, både når det gjelder skuter og friluftsliv. I en evalueringsrapport fra 2005 konkluderer NINA med at alle interessegrupper i Hattfjelldal ønsker at ordninga videreføres etter endt forsøk. Det er knapt grunn til å tro at holdninga har endret seg i løpet av snart ti år.

Det er ingen tvil om at vettet er rimelig likt fordelt, også blant politikerne. Vi har tiltro til at norske utkantkommuner er innforstått med verdien av sin egen storslåtte natur og at de er i stand til å forvalte den på en skikkelig måte. Stortinget bør ha samme tiltro til kommunene, men sette klare begrensninger på hvor og hvordan kjøringen skal foregå og hvilket omfang den skal ha.

Loven som nå kan bli endret er snart 40 år gammel. Da den ble vedtatt var det cirka 6000 snøskutere her i landet. I dag er tallet 76.500. Vi kan trygt si at skuteren har kommet for å bli. Da bør den også kunne brukes.

Kommentarer til denne saken