18. september i år disputerte Ann- Cecilie Hansen, og tok doktorgrad i fôring av torsk ved Universitetet i Bergen. Hansen, som opprinnelig er fra Sandnessjøen, flyttet til Bergen i 1999 for å studere biologi. Hun avsluttet hovedfag i fiskeernæring i 2004, og har i flere perioder også vært engasjert som forskerassistent ved NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking). Det er også ved NIFES at forskeren fra Sandnessjøen har avsluttet sitt doktorgradsarbeid om fôring av torsk.

Pioner

På telefon fra Bergen kan Ann-Cecilie Hansen fortelle at det har vært en lang prosess å komme fram til resultatene i doktorgradsavhandlingen.

– Jeg har forsket i fire år på råvarene i fôret som i dag finnes i fiskemelet som vanligvis gis til oppdrettstorsken, forklarer hun.

Mye av råvarene som brukes i dette fiskemelet består av andre fiskearter som det allerede er for stor beskatning på. Hansens mål i forskingen har derfor vært å finne andre råvarer å bruke i stedet. Blant annet har hun gjort forsøk med hvete, soya og mais.

– Jeg kom fram til en blanding av disse produktene og det tradisjonelle innholdet i fiskemelet, forteller den engasjerte forskeren. Ann- Cecilie Hansens forsking har nå gjort at 50 prosent av innholdet i fiskemelet kan erstattes med hennes alternative planteblanding.

Fødselspermisjon

Ann-Cecilie Hansen har nå tenkt å ta seg en pause fra forskingen, og det med gyldig grunn.

– Jeg har tre uker igjen til termin, så nå blir det fødselspermisjon.

Hansen kan fortelle at hun vil være tilbake på jobb, som forsker ved NIFES, når permisjonen er over, og hun har tro på å komme enda lengre med den forskingen hun nå har lagt bak seg.

– Jeg tror det skal være mulig å erstatte enda mer enn 50 prosent av fiskemelinnholdet i torskefôret, sier den optimistiske forskeren.