Byparken blir fredet

ÅPNINGEN: Den høytidelige åpningen av den restaurerte byparken i Mosjøen ble markert ved at Mette Eggen fra Riksantikvaren plantet en rosehagtorn i parken, assistert av ordfører Jann-Arne Løvdahl. Bygartner Ragna Berg t.v. (Foto: Anne Kristine Bastholm)

ÅPNINGEN: Den høytidelige åpningen av den restaurerte byparken i Mosjøen ble markert ved at Mette Eggen fra Riksantikvaren plantet en rosehagtorn i parken, assistert av ordfører Jann-Arne Løvdahl. Bygartner Ragna Berg t.v. (Foto: Anne Kristine Bastholm)

Artikkelen er over 10 år gammel

I forbindelse med Kulturminneåret 2009 skal Riksantikvaren gjennomføre 12 nasjonale fredninger, en for hver måned. Den første som er klar er byparken i Mosjøen.

DEL

Mette Eggen fra Riksantikvaren slapp nyheten i forbindelse med den offisielle åpningen av parken lørdag.

– Riksantikvaren er også direktoratet for kulturminneforvaltning her i landet, forklarte hun, før hun fortalte om hvordan institusjonen skulle markere kulturminneåret.

Ingen av de andre 11 fredningene er besluttet ennå.

På vegne av Riksantikvaren lovte Eggen å bidra til en festlig og storslått markering av fredningen, trolig i april, mai eller juni. Detaljene skal først diskuteres med Vefsn kommune.

Eggen slo fast at bare områder og institusjoner av nasjonal verdi får æren av å bli fredet her i landet. Og at byparken i Mosjøen har slik nasjonal verdi er godt dokumentert både i det arbeidet som er gjort i forbindelse med planleggingen av restaureringen og i selve parken slik den framstår i dag, sa hun.

En nasjonal fredningsbeslutning hindrer ikke at parken fortsatt skal være en brukspark, understreket Eggen.

– Vi skal ikke fryse en epoke, men styre utviklingen.

Hun sa seg enig med Helgeland Arbeiderblads lederartikkel lørdag som oppfordret alle til å bruke parken med respekt, og overrakte deretter blomster til ordfører Jann-Arne Løvdahl og bygartner Ragna Berg.

Markeringen i parken lørdag ble først og fremst Ragna Bergs store dag. Alle som hadde ordet framhevet hennes initiativ og innsats, både når det gjaldt dokumentasjon av verneverdien, planleggingen og gjennomføringen.

Berg på sin side takket alle bidragsytere, offentlige og private, organisasjoner og enkeltpersoner og håpet at politikerne lokalt også i framtida ville stille ressurser til rådighet slik at parken blir vedlikeholdt slik den fortjener.

Artikkeltags