Gå til sidens hovedinnhold

Bremstein fyr til salgs

Artikkelen er over 14 år gammel

Kystverket har fått i oppdrag å selge fyreiendommer langs norskekysten og vurderer nå salg av blant annet Bremstein fyr utenfor Vega.

I år ser Kystverket på mulig salg av 10 fyr. Samtlige er taksert, men det er knyttet retningslinjer til salget.

Tidligere er 20 statlige fyrstasjoner solgt, noe som innbrakte 12 millioner kroner. Hva de 10 som nå vurderes solgt vil innbringe, er uvisst. For noen av fyrene er utvilsomt mer attraktive enn andre.

Det ligger faste retningslinjer for hele salgsprosessen, hvor det gis klare generelle prioriteringer for hvem som skal ha forkjøpsrett. Statlige institusjoner har førsteprioritet. Deretter kommunale eller fylkeskommunale institusjoner. Videre foreninger med allmennyttige formål. Hvis ingen av disse melder sin interesse, vil private kunne få kjøpe, men da også med klausuler for bruk.

– Kystens stavkirker, som fyrene gjerne kalles, anses som en viktig del av kystkulturarven og må så godt det lar seg gjøre bevares for ettertiden, sier seniorrådgiver Knut Baar Kristoffersen i Kystdirektoratet.

Dersom det ender med åpent salg av fyreiendommer, vil det likevel kreves at kjøper forplikter seg til å gjøre fyret tilgjengelig for allmennheten.

Fra Kystverket blir det presisert at dette er første steg i en prosess som kan ende i at salg blir gjennomført. Spørsmålet om det skal gjennomføres salg og mulige kjøpere skal avgjøres i løpet av høsten.

Dersom Bremstein fyr ikke kan nyttiggjøres i reiselivssammenheng, tror ordfører Einar Silseth (bildet) på Vega det er liten interesse for at kommunen kjøper fyret.

– Jeg tør ikke uttale meg på strak arm om et kjøp av fyret har interesse for Vega kommune. Jeg har vært en rekke ganger ute i Bremstein, men aldri vært i land på fyret. Det forteller litt om hvor ufremkommelig det er, sier Silseth.

Han mener fyret har en vanskelig bruksverdi og er lite egnet i reiselivssammenheng.