Det svært spesielle forelegget skriver seg fra vedlikeholdsarbeid på den kommunale veien fra Almdalen og inn mot Herringbotn i Vefsn for to år siden.

Veien grenser til fredet natur i Herringen, og skadene i forbindelse med grøftearbeidet som ble utført i perioden januar-mai 2008 skal ha vært av en slik art at Fjelltjenesten i Statskog gikk til det skrittet å anmelde forholdet.

Mistillit til Fjelltjenesten

I grunnlaget for forelegget går det fram at skadene skal dreie seg om "oppfylling og forflytting av jord og steinmasser, steinsprengning, graving og sprengning av grøfter og avflekking av jordsmonn".

For disse skadene har Vefsn kommune blitt ilagt bot på 50.000 kroner. Forelegget skal imidlertid ha skapt sterke reaksjoner, både i administrasjonen og blant politikerne i Vefsn kommune.

Helgeland Arbeiderblad vet at det hersker stor mistillit til enkeltpersoner i Fjelltjenesten, og kilder vi har vært i kontakt med uttrykker stor frustrasjon over at Fjelltjenesten nå ser ut til å ville hindre kommunen å drive vedlikehold på sin egen vei.

Lars Lorentzen i Statskogs Fjelltjeneste bekrefter at det er han som har levert anmeldelsen til politiet. Han viser til at saken dreier seg om brudd på vernebestemmelsene, men ønsker foreløpig ikke å kommentere bakgrunnen ytterligere.

– Så lenge boten ikke er vedtatt, er det fortsatt en politisak. Derfor vil jeg ikke kommentere dette nå, sier han.

Leder for Fjelltjenesten i Statskog, Tore Bjørnstad, var heller ikke tilgjengelig for kommentar mandag.

– Uakseptabel bot

Avdelingsleder for vei i Vefsn kommune, Lars Moldrem, er på påskeferie og ønsker ikke å kommentere det påståtte skadeverket i naturreservatet. Det lyktes heller ikke Helgeland Arbeiderblad å komme i kontakt med kommunalsjef Trond Kaggerud.

Ordfører Jann-Arne Løvdahl (bildet) stiller seg imidlertid hoderystende til forelegget, som han mener faller på sin egen urimelighet.

– Det kan ikke være slik at kommunen skal være hindret fra å vedlikeholde sin egen vei, sier han i en kortfattet kommentar.

Forlegget skal behandles i formannskapet rett over påske, men ordføreren har liten tro på at det blir vedtatt.

– La meg si det slik: Jeg blir sterkt forundret om boten blir vedtatt, sier Løvdahl.