Fem av åtte fra Nordland som får plass, representerer Høyre og Frp.

Tidligere ordfører i Hemnes, Kjell Idar Juvik, er nominert på fjerdeplass på Nordland Arbeiderpartis liste foran stortingsvalget. Marius Meisfjord Jøsevold fra Nesna er Sosialistisk venstrepartis toppkandidat i Nordland.

Resultatet av meningsmålingen fra InFact, utført for Rana Blad og de andre Amedia-avisene i Nordland, viser med all tydelighet hva folk ville stemt om det var stortingsvalg i dag.

Blå dominans

For Juvik og Jøsevold er partimålingen ikke særlig oppløftende lesing. Ifølge målingen vil Arbeiderpartiet få inn tre representanter fra Nordland, mens SV vil miste den ene representanten partiet er inne med i dag.

Frp vil få to mandater og Høyre tre mandater. Senterpartiet vil også miste sitt ene mandat.

Nordland har i dag 10 representanter på Stortinget, ni ordinære mandater og ett utjevningsmandat. Som følge av ny valgordning vil Nordland miste ett ordinært mandat.

Med en oppslutning på 29,3 prosent er Arbeiderpartiet nøyaktig ti prosent bak fylkesresultatet ved stortingsvalget for fire år siden og 6,3 prosent bak fylkestingsvalget for to år siden.

Kampplass

Jeg har hele tida, fra jeg sa ja til å bli nominert på fjerdeplass, visst at dette er en kampplass, sier Kjell Idar Juvik som to og en halv måned før valget ønsker at partiet hadde begynt å krype over 30-tallet på meningsmålingene.

Nå er det viktig at velgerne viser hvem de vil ha inn på Stortinget av partier og personer. Vi skal stå på for å få fram vår politikk. Jeg er ved godt mot i forhold til at Arbeiderpartiet skal få inn fire representanter fra Nordland, sier Juvik. Han viser til at partiet også ved tidligere valg har hatt svake resultater på meningsmålingene, men likevel gjort gode valg.

Vi har et godt program og en god politikk, ikke minst for nordlendingene, og jeg har lyst til å gjøre en jobb for nordlendingene på Stortinget, sier Kjell Idar Juvik.

Meningsmålingene viser også at Arbeiderpartiet har de mest lojale velgerne i fylket.

Arbeiderpartiet er fortsatt det størst partiet i Nordland og jeg er veldig fornøyd med at vi har de mest lojale velgerne, sier Kjell Idar Juvik.

Solid base i midten

På målingen har SV en oppslutning på 5,1 prosent i Nordland. Det er de yngste og de eldste velgerne som svikter partiet.

Jeg vil heller snu det og si at vi har en god og solid base i midten. Det er et greit utgangspunkt for å få med oss de yngste som jeg tror er opptatt av miljø og rettferdighet, sier Marius Meisfjord Jøsevold som er optimist med tanke på å få en stortingsplass.

Både SV, Sp og Ap har en jobb å gjøre. For SVs del hadde vi over åtte prosents oppslutning på ei meningsmåling for noen måneder siden. Jeg mener det er der vi skal ligge og det viser at vi har potensial til å være på det nivået, sier Jøsevold.

Jeg er optimist og mener at det fortsatt er mulig å få en stortingsplass, sier han.

Opp på sjutallet

Partimålingen viser at Senterpartiet er nærmest til å ta det siste mandatet i Nordland. Det vil i så fall skje på bekostning av Høyres siste mandat.

Basert på våre tall må SV opp på ca. sju prosent for at partiet skal ta det siste mandatet i Nordland, sier Knut Weberg i InFact. Han ser ikke for seg at Arbeiderpartiet skal ta et fjerde mandat i Nordland.

Skal Arbeiderpartiet klare et fjerde mandat, er det mest sannsynlig Høyre som må avgi det. I et slikt regnestykke er det mange ukjente faktorer, men alt kan skje. Heller ikke her er det noe i vårt materiale som tyder på at Arbeiderpartiet skal klare å ta et mandat fra andre partier, sier Knut Weberg.