– Jeg skyter gjerne flere dersom det er slik at denne arten er uønsket i norsk fauna, sier Roar Tjolmen som er en av rottejegerne.

– Jeg er ikke overrasket over at det etter hvert registreres flere eksemplar av denne arten i Nordland, sier Per Ole Syvertsen, konservator ved naturhistorisk avdeling i Helgeland museum.

Skinnlue

Den første bisamrotta ble skutt av Reidar Tjolmen for 14 dager siden.

– Den lå like ved scooterløypa og han trodde det var ei skinnlue noen hadde mista. Han skvatt til da «lua» plutselig begynte å springe bortover isen, smiler Tjolmen.

Seinere dukket det opp flere rotter, og Tjolmen og Stig Nordås skaut hver sin. Seinest sist helg ble det observert enda ei rotte i Unkervassbukta, helt i vestenden av det store vatnet.

– Jeg har snakket med folk som har levd lenge og som har god husk. De fastslår at denne arten aldri er registrert her i bygda tidligere, sier Tjolmen.

Deler hi

– Meg bekjent er dette den andre bekreftete observasjonen i Nordland. Den første bisamrotta ble sett i Korgen for to år siden. Den ble bare borte, sier Syvertsen som er enig i Tjolmens teori om at den store gnageren kommer østfra. Den har trolig fulgt Skarmodalselva fra Sverige og slik havnet i Unkervatn.

Syvertsen forteller at beveren – som også finnes ved Unkervatn – og bisamrotta foretrekker samme biotop.

– Det finnes faktisk eksempler fra litteraturen om at de to artene har delt hi, sier han. Bisamrotta er vegetarianer og lever av vannplanter. Den er aktiv hele vinteren.

Amerikansk

Monica og Roar Tjolmen har funnet en rekke opplysninger om nykommeren i Hattfjelldals-faunaen på nettet. Blant annet at den formerer seg rasende fart dersom forholdene ligger til rette for det.

– Den kan få to-tre kull med 5-8 unger i året. Ungene er kjønnsmodne etter 3-5 måneder og drektighetstida er bare 28 dager, opplyser Monica Tjolmen.

– Den gjenstår å se om dette også gjelder i vårt nordlige klima, sier Syvertsen. Han forteller at bisamrotta egentlig er en nordamerikansk art som ble innført til Russland. Derfra har den spredd seg til Finland og Finnmark.

– Fra Finnmark har den vandret videre sørover til Sverige, og altså til Nordland, sier Syvertsen som mener bisamrotta ikke har noe i norsk fauna å gjøre. Roar Tjolmen er enig.

– Dersom vi ikke ønsker denne inntrengeren hos oss bør det jaktes hardt på den allerede nå, sier han.

Heidi Hansen, rådgiver i Direktoratet for naturforvaltning og ekspert på biomangfold, hadde det i går så travelt at hun ikke ville besvare Helgeland Arbeiderblads henvendelse om bisamrottene i Unkervatn.