Ingen av arrangørene var kjent med situasjonen før Helgeland Arbeiderblad tok kontakt.

På Hattfjelldal hotell skal fungerende ordfører Finn Ove Hofstad lede folkemøtet der orienteringer om folkehelseplanen, eiendomsskatt, vern av Vefsna og situasjonen omkring Terra står på sakslista.

Bare noen hundre meter unna, på Samisk kultursenter, stiller både Sametingets president Egil Olli (Ap) og opposisjonsleder Aili Keskitalo i forbindelse med høringsrunden om Samerettsutvalget II. Ingen av de to var kjent med at kommunen har kalt inn til sitt folkemøte.

Sametinget innleder sin høringsrunde med møtet i Hattfjelldal tirsdag og fortsetter til Snåsa onsdag og Røros torsdag.

Både den politiske ledelsen i kommunen og de to sametingstoppene beklager møtekollisjonen. Men ingen kan si noe om hvorfor den har oppstått.

– Det er Sametingets administrasjon som legger opp møteprogrammet, sier Olli.

– Det er fryktelig synd, sier Keskitalo.

Hun peker på at det ikke er så ofte Sametinget er representer i Hattfjelldal, og mener både politikere og andre burde finne interesse i det som Sametinget skal orientere om.

– Først og fremst er vi ute etter å høre samenes oppfatninger om utvalgets innstilling. Vi spør om dette er en viktig sak for dem og om de har synspunkter på hva Sametinget bør vektlegge.

Keskitalo understreker at hun er invitert med som deltaker i møtet, og ikke har noe med det praktiske opplegget å gjøre.

Fungerende ordfører Finn Ove Hofstad i Hattfjelldal beklager kollisjonen, men sier Sametinget står helt fritt til å legge opp sine møter som de vil.

– Vårt møte er planlagt i lang tid og er et ledd i en rekke folkemøter. Vi startet i Susendalen i forrige uke og fortsetter i Varntresk i nest uke, sier han.