Gå til sidens hovedinnhold

Avis med egne folke- reportere

Artikkelen er over 16 år gammel

SRS Reklame er ute med Mosjøen første gratisavis. De introduserer leserne for folkereporteren.

– Vanlige folk skal kunne skrive artikler om det de har lyst til og greie på. Folk i dag er flinke til å skrive og kan uttrykke seg. Alle har dybdekunnskap i et eller annet tema, mener Tom Duesund. Han er redaktør i Avisa Mosjøen som utgis av SRS Reklame, der Stig Ove Sivertsen er daglig leder. Morten Rønnes, og Nils Sørum er styremedlemmer i SRS Reklame, mens Jørn Clausen er styreformann.

Pionerer

Nå er gjengen ute med det de omtaler som et pionerkonsept i Norge, nemlig ei gratisavis uten journalister.

– Er det marked for ei byavis i Mosjøen?

– Responsen hittil tilsier det. Vi blir et supplement og alternativ for folk som vil annonsere, og konkurrerer med type bilagsprodukt, sier Sivertsen. Foruten de omtalte folkereporterne er redaktør Duesund tekstforfatter i avisen.

– Men jeg er ikke inne og skriver redaksjonelt stoff, sier han.

– Er dette en avis?

– Selvfølgelig, den har redaksjonelt innhold, sier han. Duesund understreker at Avisa Mosjøen ikke har som mål å bli en dagsavis.

– Vi har en avis i regionen som vi synes er bra og dekker nyhetsbehovet, men det er et udekket behov når det gjelder formidling. Ildsjeler, lag og foreninger brenner inne med informasjon og vi vil være en fin kanal for disse, mener kompanjongene.

– Lønnes folkereporterne?

– Nei.

Gammel idé

Ideen om ei byavis er gammel, og har vært luftet flere ganger de siste tiårene.

– Da Tom og jeg begynte å prate om det kom vi fram til en helt ny idé, med å få folk til å bidra selv. Det skal være enkelt å annonsere og enkelt å nå fram med meningene sine. Alt som publiseres på nett og i papirutgaven skal holdes innenfor norsk lov og vanlig norsk folkeskikk, sier Sivertsen.

– Det er opp til folket hva som skal stå i avisen, supplerer Duesund.

Avisa Mosjøen produseres hos Rønnes Trykk, og trykkes ved Medietrykk i Bergen. Opplaget er på 12.500 eksemplarer, som totaldistribueres i Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Alstahaug, Leirfjord og Hemnes.

Duesund poengterer at nettavisen er motoren i prosjektet.

– Hvem som helst kan gå inn og skrive saker, som legges ut på nettsida etter hvert som av det leses av redaksjonen. Vi fikk spørsmålet om dette egentlig er ei nettavis. Det er det ikke. Nettavisen og papirutgaven kan ikke leve uten hverandre. Nettavisen er alfa omega for folkereporteren, mens papirutgaven er der vi møter folket. Det beste fra nettet presenterer i papiravisa, forklarer Duesund. Modellen har de tatt fra den amerikanske avisa The Nordwest Voice.