Avgjør grenser for ytringer

VANSKELIG JOBB: Dommerne i plakatsaken skal avveie hva som veier tyngst, ytringsfriheten eller hensynet til enkeltpersoner i barnevernet. Fra venstre: Liv Olsen, Øyvind Svendsen og Ivar Forsjord. (Foto: Christopher Engås)

VANSKELIG JOBB: Dommerne i plakatsaken skal avveie hva som veier tyngst, ytringsfriheten eller hensynet til enkeltpersoner i barnevernet. Fra venstre: Liv Olsen, Øyvind Svendsen og Ivar Forsjord. (Foto: Christopher Engås)

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Fagdommer Øyvind Svendsen og hans to lekdommere har en svært vanskelig jobb foran seg i plakatsaken. De skal ta stilling til om samfunnet skal tåle plakatytringene til ekteparet fra Mosjøen.

DEL

I siste dag av rettssaken mot ekteparet fra Mosjøen opprettholdt statsadvokat Jenny Sellæg sin påstand om at ekteparet bør domfelles for å ha hengt opp plakater med bilder av barnevernsansatte med nedsettende tekst på.

– Samfunnskritikk skal tåles, men jeg er helt klart av den formening at den måten enkeltpersoner er blitt uthengt på av de to tiltalte, ikke dekkes av ytringsfriheten, sa Sellæg i sin prosedyre.

Hun la ned påstand om 10.000 kroner i bot til mannen (43), og 5.000 kroner i bot til kona (42). I tillegg opprettholdt hun påstanden om at datautstyret som plakatene er produsert på, må inndras til fordel for statskassen.

Ekteparets forsvarere, Ola Lunde og Georg Kvande, svarte i sine prosedyrer med å vise til at ytringsfriheten går svært langt. De hevdet at mosjøparet driver med opinionsdannende arbeide om et massivt maktapparat med stor allmenn interesse. Ytringer i forbindelse med dette må tåles i et demokratisk samfunn.

Alstahaug tingretts dommerpanel skal nå avgjøre om ytringene til ekteparet fra Mosjøen mot barnevernet, i plakatform og på internett, skal godtas i ytringsfrihetens navn, eller om de skal dømmes som ulovlige. Uansett utfall er det sannsynlig at saken blir anket videre oppover i rettssystemet.

Dom i saken ventes om tre uker.

Mer om saken i torsdagens Helgeland Arbeiderblad

Artikkeltags