De fremste folkevalgte i det kombinerte planutvalget og formannskapet hadde bare positive reaksjoner da Knut Wulff Hansen og Harry Nicolaysen presenterte planene om et 13 etasjers høyhus tirsdag.

– Spenstig, spennende og interessant var noen av reaksjonene politikerne kom med.

Wulff Hansen setter pris på den positive tilbakemeldingen.

– For å få til et slikt prosjekt som vi har ambisjoner om, er vi avhengige av at både politikerne og kommuneplanleggerne er positive og bidrar. Mye skal falle på plass, sier Wulff Hansen, som håper å få de nødvendige politiske vedtak på plass så snart som mulig. Om tre år bør vi være godt i gang med byggingen, sier han.

Les mer i papirutgaven onsdag.