Olje- og energidepartementet utlyste fredag årets konsesjonsrunde for modne områder på kontinentalsokkelen - TFO 2013.

Da ble det samtidig klart at det forhåndsdefinerte området er utvidet med seks blokker. Samtlige blokker er i Norskehavet nær Aasta Hansteen. Departementet opplyser at forvaltningsplanen for Norskehavet er lagt til grunn for utvidelsen.

Tilleggsressurser

Det er viktig at industrien i forbindelse med nye utbygginger får anledning til å utforske områdene rundt. Denne utvidelsen vil sikre at eventuelle tilleggsressurser til Aasta Hansteen kan utnyttes på en tidsriktig og optimal måte, skriver olje- og energiminister Ola Borten Moe i en pressemelding fra departementet.

Stor kapasitet

Den flytende Spar-plattformen som skal betjene Aasta Hansteen skal bygges med tanke på at flere felt kan koples til. Området rundt feltet har sannsynligvis store olje- og gassressurser gjemt under havbunnen.

Gassrøret som skal bygges fra Aasta Hansteen sørover til Nyhamna i Møre og Romsdal skal også ha kapasitet til å ta unna større gassmengder enn det som er beregnet fra Aasta Hansteen alene.

Førsteamanuensis ved Handelshøgskolen i Bodø, Erlend Bullvåg, mener det er positivt at det nå utlyses seks nye blokker i Norskehavet, men savner krav om lokale ringvirkninger.

For lite aktivitet

Det er ikke tatt spesielt hensyn til de gode mulighetene som en utvidelse av oljeblokkene skaper. Når det ikke stilles krav til det, er det lite sannsynlig at dette vil føre til mer aktivitet i Nordland, sier han til NRK Nordland.

Bullvåg mener man må øke presset mot politikerne i fylket for å sikre ringvirkninger i Nordland.

Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av neste år. Søknadsfristen er satt til onsdag 11. september 2013.