Drifta videreføres på leiebasis av Rahim Delal, som også i forrige sesong sto for drifta av den tradisjonsrike hotellbedriften i fjellbygda helt sør i Nordland.

Hotellet eies av familien Henriksen i Namsos.

Familien har gjort forsøkt på å få solgt hotellet, men har så langt ikke lykkes å komme i mål med dette.

I stedet fortsetter leieforholdet med forrige sesongs leietaker Rahim Delal, som også eier og driver Trixie gatekjøkken på Trofors.

– Hotellet skal drives på vanlig måte med restaurant og overnattingstilbud, sier Delal.

Han beklager at det ikke lot seg gjøre å få åpnet hotellet til påske, mener sier at det skyldtes at man ikke fikk klargjort anlegget om forutsatt.