– Jeg synes absolutt optimismen råder. Det sier daglig leder Hildegunn Nordum i Utværet Lånan AS. Hun er fuglevokter på Lånan, det største egg- og dunværet på Helgeland. I løpet av ti år har antallet ærfugl på og rundt øya doblet seg. I år anslår Nordum at mellom 750 og 800 ærfugl hekker i dette området.

Generasjonsarv

Aksjeselskapet ble registrert i Brønnøysundregistrene i 2007. Målet var å skape ny næring av en eldgammel tradisjon med ærfugldrift og utvikle produkter for salg. Dette har de lyktes med. Nå har antallet aksjonærer gått fra ti til over 20 personer og dette er med å sikre framtiden for næringen på Lånan.

– Vi har tatt over mer eller mindre etter foreldrene våre når det gjelder ærfugldrift. I løpet av de ti siste årene har antall ærfugl doblet seg. Det har vært en økning hvert eneste år, sier Nordum.

Hun tror årsaken til dette er at det er god tilgang på mat og at det er mennesker til stede som kan beskytte fuglen mot rovdyr og stelle i stand hus til dem.

– Det er et eventyr å være her ute i øyene. Ea er som et husdyr for oss, sier hun med stor entusiasme.

– Vil generasjonen som kommer etter dere ta over ærfugldriften slik dere gjorde etter deres foreldre?

– Jeg har veldig stor tro på det. Vi er i ferd med å bygge et hus her på Lånan og vi har fått opp grunnmuren nå. Dette gjør vi for at vi skal ha et hus for våre etterkommere. Verdensarven er det viktigste vi har for ærfuglen, så lenge vi har den har jeg tro på at ærfugldriften vil klare seg, sier Hildegunn Nordum.

Spørreundersøkelse

På oppdrag fra Nordland fylkeskommune har Bioforsk Nord Tjøtta i samarbeid med islandske forskere, gjennomført en spørreundersøkelse som en oppfølger til et seksårig ærfuglprosjekt.

– Formålet med undersøkelsen har vært å oppnå økt kunnskap om utfordringer, muligheter, kompetansebehov og å øke samarbeid om innovasjonsprosesser i ærfugldunnæringen i de to landene, sier Thomas Holm Carlsen til bioforsk.no. Han er forsker ved Bioforsk Nord Tjøtta og ledende innen forsking på ærfugldrifta i Norge.

I analysen av svarene kommer forskerne fram til at det står godt til for denne næringen både i Norge og på Island og at optimismen rår. En utfordring som forskerne påpeker er å få en ny generasjon til å ivareta denne kulturarven. Dette gjelder spesielt små dunvær i Norge der det er mindre en 50 hekkende ærfuglpar.