Den italienske erkebiskopen er leder for den katolske kirken i de fem nordiske land. Samtidig er han Vatikanstatens ambassadør til de samme landene. Erkebiskop Giovanni Tonucci har vært i Norge før, men mandag holdt han sin første gudstjeneste på norsk.

– Neste gang jeg kommer skal jeg snakke språket bedre, lovte erkebiskopen på engelsk.

Forventningsfull stemning

Stemningen var forventningsfull og stolradene fulle før gudstjenesten startet mandag kveld. Selv om erkebiskopen holdt gudstjenesten på norsk, var det en internasjonal atmosfære med engelsk og polsk sang.

– Dere var vel til messe sist søndag, sier Giovanni Tonucci og ser utover menigheten mens han smilende legger til:

– Nei, jeg skal ikke gjøre noen forlegne med å spørre hvem som ikke var her, men de som var her vet nok hva jeg snakker om, sa den joviale erkebiskopen humrende. Med humor og ironi snakket han om påskens budskap, fødsel og gjenfødsel.

– Disse såkalte "Newborn-christians" er jo bare tull. De skryter av seg selv og sine egne følelser, men det gode man gjør skal ikke sies, det skal leves, var erkebiskopens klare budskap mandag.

Inspirerende besøk

– Katolikker går nok oftere til messe enn protestanter går til gudstjeneste såframt de har mulighet, er Lillian Thorstensen forklaring på hvorfor så mange har møtt til messe på en vanlig mandag i Mosjøen. Likevel vil hun ikke bagatellisere besøket til Erkebiskop Giovanni Tonuccis besøk i Mosjøen.

– Det er helt klart en oppmuntring for menigheten i Mosjøen, som er en av de yngste katolske menigheter i Norge. Jeg syns det er fantastisk at en kirkeleder og ambassadør med så anstrengt program som erkebiskop Tonucci har, tar seg tid til å besøke oss, sier Thorstensen som er leder for det katolske menighetsrådet i Mosjøen. Den katolske menigheten på Helgeland har 3-400 medlemmer og kirker i Mosjøen og på Mo i Rana.

Da Vinci-koden

– Det er en del av mitt arbeid å besøke katolikker som tilhører området jeg jobber for, forteller Giovanni Tonucci. Det er første gangen han kjører gjennom Nord-Norge med bil, og han liker det han har sett. Og han liker menneskene.

– Nordmenn er mer åpen enn de fleste andre skandinaver, og på flere måter. Bare tenk på hvordan dere tok imot vietnamesiske båtflyktninger og chilenere på flukt fra Pinochet, påpeker erkebiskopen. På turen gjennom Nord-Norge skal han besøke sju katolske kirker og ha samtaler med kirkeledere og menighetsrepresentanter. Blant annet skal han snakke om den katolske kirkes viktigste mål i dagens samfunn.

– Den største utfordringen for den katolske kirken er å arbeide mot at sekulære verdier sprer seg videre. Alle mennesker trenger spirituelle opplevelser, det skal vi tilby dem, sier han.

– Har dette arbeidet blitt vanskeligere etter at Dan Browns "Da Vinci-koden" ble populær?

– Realitetene er ofte enklere og mer genial enn fantasiens verden. Du må huske på at det er snakk om en roman, ikke en historisk framstilling, smiler erkebiskop Giovanni Tonucci.