Gå til sidens hovedinnhold

Alcoa blir eneeier

Artikkelen er over 12 år gammel

Den amerikanske aluminiumgiganten Alcoa overtar som eneeier av Elkem Aluminium og de to verkene i Mosjøen og på Lista.

Det ble klart etter at Orkla og Alcoa mandag inngikk en avtale om bytte av eiendeler i to felleseide selskaper. Orkla overtar Alcoas 45,45 prosent eierandel i Sapa Profiler, og blir dermed 100 prosent eier. Alcoa overtar samtidig Orklas 50 prosent eierandel i aluminium-smeltingselskapet Elkem Aluminium, som dermed vil bli 100 prosent eiet av Alcoa.

– Orkla har en rekke spennende utviklingsmuligheter, men det er samtidig behov for å prioritere innenfor porteføljen av virksomheter. Orkla ser et betydelig verdiskapingspotensial innenfor Sapa-strukturen når konjunkturene normaliserer seg. Byttetransaksjonen konverterer to deleide posisjoner til én 100 prosent eiet posisjon, noe som gir større strategisk kontroll og bidrar til en forenkling av Orklas struktur, uttaler konsernsjef i Orkla, Dag J. Opedal.

- Elkem Aluminium har vært en viktig del av Elkems utvikling. Selskapet består av to veldrevne verk i Mosjøen og på Lista, men er begrenset til å drive sin virksomhet i Norge. Alcoa har vært Elkems partner og eid 50 prosent av verkene i nærmere 50 år. Alcoa, en av verdens ledende aluminiumprodusenter, har de beste forutsetninger for å utvikle Elkem Aluminium videre. Samtidig er vi tilfreds med at samarbeidet mellom Alcoa og Elkem fortsetter innenfor definerte energi- og teknologiområder, sier Opedal.

De to eierandelene verdsettes likt på gjeldfri basis, og transaksjonen medfører ingen vesentlige kontantstrømmessige effekter for Orkla. Transaksjonen forventes sluttført i løpet av 1. kvartal 2009 og antas å medføre at Orkla får en mindre regnskapsmessig gevinst. Avtalen forutsetter godkjennelse fra bedriftsforsamlingen i Orkla og fra relevante myndigheter.

- I de krevende tider vi er inne i er det viktig å ha en eier med et langsiktig perspektiv på virksomheten. Gjennom Orklas eierskap får Sapa styringsfart og stabilitet til å gjennomføre den fastlagte strategi, med fokus på å utarbeide differensierte løsninger for kundene. Målsetningen om 15-20 prosent kapitalavkastning over en konjunktursyklus ligger fast selv om de globale markedene for tiden er meget svake, sier Ole Enger, adm. direktør i Sapa.

Bygg/anlegg og bilindustrien er blant de største avtakerne av aluminiumprodukter. Som en følge av den globale finanskrisen har etterspørselen falt kraftig i sluttbrukermarkedene og både Elkem Aluminium og Sapa Profiler har en negativ resultatutvikling i inneværende kvartal.

Sapa Profiler har som en følge av dette redusert produksjonen vesentlig i form av midlertidig stans i de fleste fabrikker i en periode gjennom desember og inn i januar. For Sapa-gruppen totalt anslås et underliggende EBITA-resultat på cirka -150 mill. kroner i 4. kvartal og cirka + 650 mill. kroner for året totalt. Grunnet et betydelig fall i aluminiumprisene vil det utover dette bli foretatt regnskapsmessig nedskrivning av lagerverdier med anslagsvis 300-400 mill. kroner.

Sapa har redusert bemanningen med 15 proset (1800 årsverk) i 2008. Ytterligere strukturelle tiltak og nedbemanninger vil bli gjennomført i 2009. Avsetning for nye restruktureringstiltak anslås til cirka 200 mill. kroner som forventes å bli regnskapsført i 4. kvartal.

I Orklas årsregnskap for 2008 vil Elkem Aluminium defineres som ikke-videreført virksomhet. Resultattall fra Elkem Aluminium trekkes dermed ut av Orklas ordinære resultat og presenteres netto på egen linje som ikke-videreført virksomhet. Tilsvarende vil historiske sammenligningstall for 2006 og 2007 bli omarbeidet.