Gå til sidens hovedinnhold

400.000 fra Alcoa til Marsøra-veg

Artikkelen er over 13 år gammel

Alcoa Foundation bevilger kroner til byggingen av gangveg fra Øya til Marsøra i Vefsn. Går alt etter planen kan vegen åpnes under sommerens utflytterstevne.

Det er Foreningen til Mosjøens forskjønnelse som har søkt om pengene og som nylig mottok den gledelige beskjeden fra amerikanske Alcoa Foundation, som er en del at Alcoa (medeier i EAM og Mosjøen Anode).

– Vi er svært takknemlig for bevilgningen på 80.000 US Dollar og som gir oss vel 400.000 norske kroner til prosjektet for gangveg til Marsøra. Fabrikksjef Ole Kr. Jenssen ved Mosjøen anode har vært en god støttespiller og har talt varmt for vår sak, forteller Torbjørn Jørgensen i Foreningen til Mosjøens forskjønnelse.

Han opplyser at hittil har foreningen samlet inn rundt 1,5 millioner kroner til formålet forskjønnelse av Mosjøen og omegn. Med i denne summen er penger som går til byparken i forbindelse med kjøp av trær i parken. Disse pengene går inn på egen konto.

Bidrag som har kommet inn til opparbeiding av gangveg til Marsøra og andre gangsti-prosjekter, før bevilgningen fra Alcoa Foundation: :

Bechtel 164.000 kr

Sagavegen 20.000 kr

Vefsn Fløtarlag 40.000 kr

Vefsn kommune 43.000 kr

Helgeland Sparebank 375.000 kr

Helsesportlaget 70.000 kr

Private 10.000 kr

Bathens spleisebrød50.000 kr

Flott åpning

Jørgensen røper at foreningen allerede har store planer for åpningen av gangvegen fram til Marsøra. Programmet er foreløpig en overraskelse, men han lover et flott program med musikk og andre innslag.

– Vi er med i planene for Utflytterstevnet og vi håper og tror at gangvegen blir ferdig og at vi kan by fram et flott program for publikum, sier Jørgensen.

Han forteller at planer og tegninger er sendt til kommunen for godkjenning og foreningen håper på velvillig og rask behandling. Fra før har det vært en nær dialog med kommunen om prosjektet og foreningen har møtt positiv interesse for sitt arbeid.

Skånsomt

– Hvordan skal vegen legges i terrenget langs fjellet og elva, uten å skape for store sår i naturen?

– Det legges vekt på at vegen blir så lite synlig som mulig fra andre siden. Det blir ikke snakk om å sprenge seg inn i fjellsida, men vegen skal legges langs elva og bare bygges opp en meter over flomålet. Det skal nyttes stein fra fjæra i fyllinga og målet er at den ikke skal skille seg mye ut fra fargene i berget. Ellers blir det behov for annen stein til fylling i selve vegen, forteller Jørgensen.

Vegen blir anlagt slik at det blir mulig å kjøre fram med bil, men dette blir gjort for at det kan være behov for å frakte utstyr fram til plassen på Marsøra. Vegen skal ikke asfalteres.

– Når starter arbeidet?

– Det er firmaet Kolbjørn Nilsskog (KNAS) som skal utføre arbeidet og som også har utarbeidet planene. Hvis planene hadde vært godkjent i dag, kunne arbeidet startet umiddelbart. Men vi antar at det meste blir gjort så snart det blir bart til våren.

Flere prosjekter

Jørgensen forteller at gangvegen til Marsøra knyttes sammen med gangvegen som går på begge siden av Vefsna og over den gamle Øybrua. Fullføringen av andre strekninger på gangvegen blir også med i dette prosjektet.

Når dette er ferdig, står nye oppgaver for tur. Foreningen til Mosjøen bys forskjønnelse er innstilt på nye utfordringer og de neste er stier og gangveger langs Skjerva, og sammenbinding av gangveger som allerede finnes i Mosjøen.

– Jeg oppfordrer gjerne flere til å støtte opp om arbeidet. Vi har inne noen søknader og venter blant annet på svar fra Elkem. For den som ennå ikke har kjøpt sitt eget tre i byparken, er det fremdeles muligheter for å sikre seg et. Et tre i parken burde være en flott julegave. Gaven kan kjøpes ved servicetorget på rådhuset, anbefaler Torbjørn Jørgensen.