Gå til sidens hovedinnhold

1,4 mill. kr. i festeavgift

Artikkelen er over 9 år gammel

Alcoa Mosjøen må betale 1,4 millioner kroner i festeavgift til Opplysningsvesenets fond.

Det har Alstahaug tingrett bestemt i sitt rettslige skjønn.

Grunneieren på Dolstadlandet i Vefsn, der aluminiumverket til Alcoa Mosjøen står, Opplysningsvesenets fond, har lenge ønsket å heve tomteleia.

Den ble fastsatt til 22.500 kroner per år da den første festekontrakten ble signert i 1956.

I 1981 ble festeavgiften justert opp til 114.750 kroner, og det er leia som a-verket har betalt fram til nå.

Men i 2006 var det gått 25 år siden forrige justering. Ifølge konktrakten kan partene kreve ny justering hvert 25. år, og for fem år siden skrudde Opplysningsvesenets fond opp prisen til vel 2,8 millioner kroner.

Det aksepterte ikke Alcoa Mosjøen, og etter flere runder i retten ble partene enige om å overlate til Alstahaug tingrett å fastsette festeavgiften gjennom et rettslig skjønn.

Alcoa Mosjøen ga et siste tilbud på 600.000 kroner som en minnelig ordning, men det sa Opplysningsvesenets fond nei til.

Alcoa mener festeavgiften skal ta utgangspunkt i markedsprisen for tomta i 1956, og at det ikke skal tas hensyn til at Elkem og Alcoa har opparbeidet tomta til dagens verdi som industritomt.

Alsthaug tingrett har vurdert verdien av tomta ut fra tre ulike soner: En sone som opprinnelig var tørt land, en strandsone og en sone som i 1956 var under vann, men som i dag er fylt opp.

Ut fra prisene på industritomter i Baustein-området i 2006, har tingretten kommet fram til en verdi på 45 kroner per kvadratmeter.

Det gir en samlet verdi av A-verkstomta på 22 millioner kroner.

Neste trinn i fastsettelsen av festeavgift er hvilken rente som skal legges til grunn.

Her kommer flertallet av dommerne fram til at en rente på 6,5 prosent kan fastsettes, mens skjønnsmann Bror Karlsen mener at 6,5 prosent er for høy rente, og at 5,75 prosent burde være nok.

Flertallet av dommerne, dommerfullmektig Morten Henriksen og skjønnsdommer Wiggo Paulsen, fastsatte imidlertid renta til 6,5 prosent.

Festeavgiften blir dermed 6,5 prosent av 22 millioner kroner, vel 1,4 million kroner i årlig avgift som skal etterbetale fra 1. mai 2006.

Ingen av partene blir tilkjent saksomkostninger.

Ifølge advokat Erik Gjævenes som representerte Opplysningsvesenets fond, er det ennå ikke tatt stilling til om skjønnet skal klages inn for lagmannsretten til overskjønn.

– Resultatet ble midt på trett, festeavgiften ble noe lavere enn det vi hadde forventet, sier Gjævenes.