Neste år er Friluftslivets år, og det nyopprettede Helgeland Friluftsråd vil være særdeles aktive.

De har bestemt seg for å lage en adventskalender med turtips som en inngang til året.

Turtips hver dag

– Det er andre som har gjort det før oss, blant annet Lofoten Friluftsråd, men på Helgeland er det nytt, sier daglig leder Kristian Helgesen. Se hva de gjør i Lofoten.

Helgeland Friluftsråd består av seks kommuner, Vefsn, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Herøy og Grane, og ble en permanent organisasjon 1. januar i år.

– Ideen er at folk fra alle de seks kommunene skal bidra. Hver enkelt skal fortelle litt om sitt friluftsliv og om en tur eller et turområde som han eller hun er glad i. Vårt håp er at det kan gi inspirasjon til andre. Opplevelsene skal stå i sentrum, og vi tror dette blir bra.

Nett og papir

Adventskalenderen kommer på trykk i Helgelendingen, både på nett og papir, og på facebooksiden til friluftsrådet.

– Vi ønsker å være i alle kanaler for å spre det gode budskap. Friluftslivets år blir markert på mange måter, og dette er en liten appetittvekker, sier Kristian Helgesen.

Adventskalenderen starter selvsagt 1. desember, og først ut er ordfører Bjørn Ivar Lamo som er leder i styret i Helgeland Friluftsråd.

– Jeg kan velge og vrake i turtips i min kommune, og jeg har ikke bestemt hva som blir mitt bidrag, sier han.

Stiprosjekt

Det store turskiltprosjektet i by- og tettstedsnære områder er en vesentlig del av jobben til friluftsrådene.

– Det er god stisatsing i kommunene for tiden. De tilrettelegger, og nå er utfordringen å merke stiene, sier Helgesen.

I går traff vi han og andre sentrale personer i Kulstadlia. Arild Bjørn Solvang har nettopp fullført klopping til Kulstadåsen, og før jul skal han jobbe med kartlegging av Mosåsen. Fra boligfeltene i Kulstadlia er det nå merket 7 km sti, med mange utgangspunkt.

Det er folkehelsekoordinator i Vefsn, Lill Inger Reinfjell, veldig fornøyd med.

– Nå ønsker vi oss venneforeninger på samme måte som i Mosåsen. Er det noen som vil bli med på Mosåsens Venner og Hjartåsens Venner er det hjertelig velkommen, sier hun.

Helgeland Friluftsråd har allerede mange turtips i sin portal TurkartHelgeland.