Utdanningene har nå bestemt seg for felles markedsføring, som et første skritt på vei mot sammenslåing.

– Sammenslåing av lærerutdanningene ved UiN og HiINe kan tidligst skje høsten 2016, om det skulle bli utfallet av drøftingene, sier dekan Arne Fjalstad ved Profesjonshøgskolen ved Universitetet i Nordland.

Rektor Sven Erik Forfang ved HiNe sier han tror på en fusjon mellom UiN og HiNe fra 2016. Da blir det en felles lærerutdanning i Nordland med flere studiesteder.

– En felles lærerutdanning vil kunne bli mer slagkraftig og bidra til at flere studenter vil ta utdanningen i fylket, og ikke dra ut av fylket for å bli lærer. Inntil en fusjon er på plass vil vi ha lærerutdanning hver for oss. Samarbeid om markedsføring er mulig, hvis vi kan få det til. Fordelen vil være at potensielle studenter vil få bedre oversikt over hvilke tilbud som fins i Nordland, sier Forfang.

– Ved å slå sammen lærerutdanningene på sikt, vil man høste mange fordeler, sier Fjalstad. En vil unngå at det at det tilbys parallelle lærerutdanninger i Nordland, og vi kan forene kreftene og kompetansen ved begge institusjonene. Dette vil øke kvaliteten på lærerutdanningen i Nordland, forklarer Fjalstad.

Masterutdanningene ved HiNe og UiN vil markedsføres ved begge institusjonene allerede for opptak neste år. Ved UiN vil det være mulig å søke om opptak på en femårig lærerutdanning (master) fra neste høst, mens studenter som starter ved den fireårige lærerutdanningen på Nesna kan søke om overgang til masteren etter tredje året i sin utdanning, opplyser Fjalstad.

Det samarbeides også om å utlysning i hele Nordland, der HiNe vil markedsføre opptak til 4-årig lærerutdanning rettet mot 1–7. skoletrinn med samlinger lagt til Narvik, og UiN vil markedsføre 5-årig utdanning rettet mot 5–10. skoletrinn med praksis og studentoppfølging fra Mo i Rana.