Byggestarten på klubbhuset har blitt utsatt flere ganger, og Finn Jacobsen har forklaring på hvorfor.

– Vi har gått mange runder for å få godkjenning, og det har vært problemer med regulering av området. Dessuten var det vanskelig å få tak i en ledig entreprenør i fjor for å gjøre grunnarbeidet, sier han.

Spillemidler

Allerede i 2005 fikk SIL spillemidler til klubbhuset. Det er garderobedelen (1. etasje) av huset som er berettiget til spillemidler, og klubben har fått 840.000 kroner.

– Vi søkte første gang i 2003, men da kom vi ikke i betraktning. Så søkte vi igjen i 2004, og da fikk vi innvilget i 2005. Planen var å starte allerede da, men det har av forskjellige årsaker drøyd helt til høsten 2007, sier Jacobsen.

Kostnadsrammen for nytt klubbhus like ved Stamnesbanen er på over tre millioner kroner.

Spillemidlene og et fond i SIL utgjør til sammen vel 1,3 millioner kroner. Bygget skal lånefinansieres, men det er lagt inn en betydelig dugnad, pluss at mange gode krefter skal arbeide sammen.

– Slik er det med typiske dugnadsprosjekt. Vi må satse på at en del teknisk arbeid kan utføres for en billig penge av firma som står oss nært, og vi må stille med muskelkraft selv, sier han.

I terrenget

For å få klubbhuset tett inntil kunstgressbanen har tomta blitt sprengt ut i skråningen på langsida av banen. Her vil et toetasjes bygg gli godt inn i terrenget.

– Vi plasserer bygget midt på banen, og vi ligger bare to meter fra gresset med den nederste delen av tribunen. I første omgang blir det ikke bygd tribune, men når alt står ferdig blir dette bygget ideelt som samlingsplass og garderobeanlegg for det som skal skje utpå banen, sier Jacobsen, som i første omgang har en tidsplan som strekker seg til 1. januar.

– Nå blir det støpt bankett i løpet av fjorten dager, og så starter vi med grunnmuren. Der satser vi på Leca isoblokk, noe som er egnet for dugnadsarbeid. Jeg tror vi kan ha store deler av huset ferdig oppsatt innen 1. januar, og så tar vi tribunen neste år.

Garderober og festsal

Klubbhuset til SIL kommer til å inneholde to doble garderober, dommergarderober og møterom i 1. etasje. I andre etasje blir det kjøkken og flere rom, blant annet en festsal på 250 kvadratmeter.

– Dette er noe vi sårt trenger i Sandnessjøen. Pågangen på egnete lokaler til alt fra møtevirksomhet, konfirmasjoner og andre feiringer er stor. Dette vil være en inntektskilde for oss som skal sy sammen et driftsbudsjett, sier han.

Alle fotballagene til SIL leier i dag garderober i Stamneshallen til sine aktiviteter. I løpet av året bruker SIL 25.000 kroner på garderobeleie.

– Vi er ikke redd for å påta oss for store driftsutgifter. I framtida skal vi betale til oss selv, pluss at vi skal ha eksterne leietakere.

Overbygd tribune

Når alt står ferdig vil 300 mennesker få plass på tribunen.

– Dette er noe vi har lengtet etter i alle år, og vi får litt i pose og sekk når vi lager en tribune. Folk kan se fotball uten å bli gjennomvåt, de kan gå ti skritt inn i varmen og under tribunen får vi oppbevaringsrom for utstyr, sier Jacobsen.

Før den tid legger ikke klubbhus-sjefen skjul på at det vil bli mye arbeid.

– Det ble ganske mye dugnadsarbeid på kunstgressbanen, men det er småtterier mot det vi trenger for å bygge klubbhuset.