– Vi vet av erfaring at folk kan senke skuldrene når vi ikke har hatt koronasmitte på ei stund. Det er forståelig, men problemet er at det er i sånne perioder at vi lett kan få utbrudd. Vi er livredd for utbrudd av muterte virus i kommunen. Hvis uoppdaget mutert virus får spredd seg på en sammenkomst med mye folk, får det store konsekvenser for hele samfunnet.

Over 20 deltakere på fest i Mosjøen sentrum – trolig brudd på koronareglene

Det sier kommuneoverlege Hege Harboe-Sjåvik. Hun understreker at hun ikke kjenner til festen med over 20 deltakere på en privat adresse i Mosjøen, annet enn det hun har lest i Helgelendingen. Hun uttaler seg derfor på generelt grunnlag.

– Det jeg kan si er at hele håndteringen av smittesituasjonen er basert på tillit. At hver enkelt gjør sitt for å unngå smittespredning. Så jeg håper at det ikke var planlagt å samle tjue personer, men at det var noe som sklei ut.

Vefsn kommune har ingen lokal koronaforskrift, og følger nasjonale anbefalinger fra Folkehelsinstituttet. Her heter det at de fleste private sammenkomster og arrangement bør avlyses. Dette er særlig viktig for arrangementer som samler mennesker på tvers av ulike geografiske områder. Om de likevel avholdes, gjelder følgende:

Ved private sammenkomster i eget hjem kan det være fem gjester i tillegg til de som bor i boligen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.

Det betyr at man fraråder å samle flere enn fem gjester i hjemmet, men det er altså ingen forbud om det.

– Hvordan bør folk som har vært i større forsamlinger enn det som er anbefalt, forholde seg?

–Det spørs om det er samling med folk utenbys eller bare lokale folk, og om alle var friske. Jeg regner med vi får høre fra politiet hva som var omstendighetene rundt festene i helga. Vi vil gå ut med informasjon hvis spesielle forholdsregler bør tas for de som var tilstede, sier Hege Harboe-Sjåvik.

Fra Folkehelsinstituttet heter det også at det på private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler, kan være inntil ti personer innendørs, og inntil 20 personer utendørs.

Alle bør redusere antall personer man har kontakt med, slik at man er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.