Gå til sidens hovedinnhold

Lindset om Parken bo-flyttingen: «Jeg mener at vi må stoppe opp og revurdere kommunestyrets vedtak»

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Omleggingen av eldreomsorgen

Ordførerkandidaten til Vefsn SP, Berit Hundåla, har et innlegg 12. august om omlegginga av Parken bo og servicesenter. Bakgrunnen er et oppslag i avisa 8. august. Som gruppeleder og 1. kandidat for Rødt støtter jeg fullt ut innholdet i det hun skriver. Når endringer skal gjøres er god informasjon avgjørende. Tilbakemeldingene vi har fått i løpet av våren og sommeren signaliserer mye usikkerhet og utrygghet for beboerne på Parken og økt press på de ansatte. I likhet med Berit Hundåla mener jeg at vi må stoppe opp og revurdere kommunestyrets vedtak. Omstillingen må ivareta både brukerne og de ansatte på best mulig måte.

Les også

«Jeg blir opprørt på vegne av alle oss som har hjerte for en god og trygg eldreomsorg!»

 

Lørdag 10. august delte Rødt ut valgbrosjyrer på torget og snakket med folk. Flere hadde spørsmål og kommentarer til omlegginga. Berit Hundåla har en god redegjørelse for forutsetningen for kommunestyrets vedtak som jeg slutter meg til.
I hovedinnlegget under kommunestyrets behandling i november i fjor sa jeg blant annet: «For å avklare ulike problemstillinger og få en best mulig forankret prosess, mener Rødt at en gradvis omlegging først bør starte høsten 2019. Dette er særlig viktig på Parken av hensyn til usikkerhet om det som skal gjøres blant ansatte, pasienter og deres pårørende. Vi er enig med eldrerådet i at planlegging av dag- og aktivitetssenter, 16 nye bemannede omsorgsboliger for demente og opprettelse av stillingene i hjemmetjenesten må starte umiddelbart.»

Les også

Pårørende med bekymringsbrev til kommunen: - Vi ønsker med dette å nekte at våre kjære flyttes

 

Rødt la derfor fram forslag om at 5,2 årsverk i hjemmetjenesten og planlegging av dag- og aktivitetssenter måtte starte umiddelbart. Stillingene skulle finansieres midlertidig med fondsmidler. Vi tok også opp eldrerådets vedtak om å starte planlegging av 16 nye bemannede omsorgsboliger. Begge forslagene ble dessverre nedstemt.

Noen stiller spørsmål om døgnbemannede omsorgsboliger er et fullgodt alternativ til sykehjemsplass. Rødt mener at vi må ha tilstrekkelig antall sykehjemsplasser for de som trenger det, men også at mange kan bo i omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Det forutsetter at de som skal arbeide i boligene er tilsatt i hjemmetjenesten, slik at bemanningen kan tilpasses de som bor der.

Rødt vil ha både omsorgsboliger, sykehjemsplasser og gjøre det mulig for eldre å bo hjemme lengst mulig. For de sistnevnte er bl.a. tilgang til trygghetsalarm svært viktig. Derfor har vi i alle budsjettforslag fremmet forslag om den skal være gratis. En god eldreomsorg forutsetter også økt grunnbemanning for at de ansatte ikke skal slite seg ut. Vi støtter Fagforbundets slagord «Heltid en rettighet – deltid et valg». Samtidig mener vi det er viktig å skape en heltidskultur. Gode arbeidsforhold for de ansatte betyr god kvalitet for brukerne.

Kommentarer til denne saken