Ligger dårlig an til å nå krav om 20 millioner i overskudd: – En forutsetning for prosjektet med ny sykehusstruktur