Jeg trur at ordet levedyktig for Drevvatn og Elsfjord går godt under øysamfunnet som her i Skålvær med mer. En dag så var det liv laget for alle. Bare de fikk en tomt, så var de berget. Resten kom av seg selv. Men slik er det ikke lengre, verken der eller her. Alt skal til sentrum eller så nært som mulig. Utvikling kalles det. Se som på Sundøy der kom det bru over sundet, men er det mange unge som har bosatt seg der etterpå? Det var en som mente den gang; gi hver huseier kr 3 millioner og flytt, og ingen bru hadde blitt bygget. Staten hadde tjent masse. Politikk dette. Bussen kjører enda der men hvorfor? Er det noen som reiser der?