«Jeg er enig med alle som ser på dette som et svik»

Av

Det er skrevet mye om nedleggelsen av Høyskolen på Nesna, herunder nedleggelse av sykepleieutdanningen i Sandnessjøen.

DEL

LeserbrevJeg er enig med alle som ser på dette som et svik mot lærestedet, og de som omtaler hvilke konsekvenser dette får for et lite samfunn som så langt har vist seg å være levedyktig og attraktivt som lærested.

Jeg er også enig med dem som ser på dette som et svik mot alle de som kan utføre en samlingsbasert utdanning med utgangspunkt i en hjemmesituasjon med barn og jobb.

Vi har et godt utviklet demokrati i Norge. Et demokrati som er basert på at regler følges, samt at løfter og avtaler holdes. Altså er Norge en rettsstat.

Hvis den inngåtte avtale ved fusjonen mellom høyskolen og Nord universitet er riktig sitert i media, er jeg skremt over hva beslutningen om nedleggelse kan gjøre med troverdigheten til det norske styresystemet.

Hvis en offentlig instans kan inngå avtaler for å oppnå egne fordeler og deretter bryte den del av avtalen som inneholder plikter for en selv, er vi kommet langt på vei til et samfunn jeg ikke vil godta.

I rettsstaten Norge er det normalt slik at dersom du bryter en avtale, må du i det minste bidra til å gjenopprette status quo. Det kan selvfølgelig hende at en avtale viser seg å være vanskelig å gjennomføre, kanskje fordi en ikke var dyktig nok til å innse kommende begrensninger eller hindringer. Men det betyr ikke at man kan sope med seg alle fordeler og vrake alle forpliktelser.

Hvis nedleggelsen gjennomføres vil den være et nærmest utrolig bevis på at det norske demokratiet er svekket. Jeg er klar over at nåværende regjering elsker å overlate viktige offentlige beslutninger til egne styrer. Men dette må ikke føre til at det blir tillatt å bygge noe så viktig som et universitet på brutte avtaler.

Etter mitt syn har Nord universitet to alternativer. I utgangspunktet er de forpliktet til å gjennomføre den inngåtte avtalen. Alternativet er å bidra til å gjenopprette status før fusjonen ble gjennomført, slik at Nesna enten gjenopprettes eller kan inngå fusjon med en seriøs aktør. Alle merkostnader ved denne prosessen må dekkes av Nord universitet, som ved sin atferd har påført disse kostnadene.

Det finnes ingen prosess som på en troverdig måte kan erstatte ovennevnte alternativer. Unntatt kanskje å innrømme at dette håndterer man ikke og går av slik at andre kan overta det som har blitt for vanskelig.

I Senterpartiet vil vi ha gode prosesser basert på lov og regelverk, samt en ærlig atferd mellom alle parter. Her er det spesielt viktig at det offentlige går foran og opptrer ryddig. På den måten vil vi bygge landet videre, herunder både de små og store samfunn, på forutsigbarhet og troverdighet.

Trine Fagervik
Ordførerkandidat for Senterpartiet i Leirfjord

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags