Gå til sidens hovedinnhold

«Først når det er konkludert på helsefaglig grunnlag, kan vi starte en lokaliseringsdebatt»

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter at styret i Helgelandssykehuset og Hele Nord nå har gjort sine valg for videre prosess i sykehusutredningen for Helgeland, prosjektet "Helgelandssykehuset 2025", har noen av mine kollegaer rundt på Helgeland allerede trukket sine konklusjoner:  "Uansett hva utredningen konkluderer med når det gjelder hvordan vi sikrer befolkningen på Helgeland et moderne og fremtidsrettet sykehus, så skal det nye sykehuset ligge i min  kommune."

Vi i Vefsn har fra starten av prosessen og fra første utredning ble lagt fram i 2014, vært tydelige på at vi må lytte til faglige råd. Disse har vært entydig på at vi må ha ett felles sykehus for å gi befolkningen på Helgeland et forsvarlig spesialisthelsetilbud. Dette mener vi fortsatt, selv om bastarden "et lite og et litt større sykehus" har blitt introdusert i diskusjonen. Med vårt relativt spinkle pasientgrunnlag på Helgeland, støtter vi fagmiljøene i at det bør bli den endelige konklusjon, kun ett felles sykehus er en fremtidsrettet løsning.

Hvor skal så dette sykehuset ligge? Vi i Vefsn kan gjerne være vertskap for et nytt sykehus, men vi har helt bevisst unngått å lansere det som en løsning så tidlig i prosessen. Vi mener at helsetilbudet til befolkningen må gå foran bekymringer for arbeidsplasser, foran håpet om en stor statlig investering. Vi snakker ikke om et sysselsettingstiltak eller et distriktsutbyggingstiltak. Vi skal bygge et helsetilbud som kan gi folk trygghet for liv og helse, og da må det være førende. Så om vi får ett sykehus, kan både Hemnes og Leirfjord vurderes, bare vi får en god løsning for innbyggerne våre. Skulle utredningen peke på Vefsn som beste lokalisering, skal vi være klar med sykehustomt, med gode skoler og barnehager, med nok boligtomter og alt annet som kreves av et velfungerende samfunn.

Som ordfører i Vefsn er det godt å vite at vi har en tverrpolitisk enighet hos oss om akkurat dette. Vi kan alle håpe på et sykehus lokalisert i vår kommune, men det helsefaglige må være avgjørende. Vi har tiltro til at både Helgelandssykehuset, Helse Nord og Helse- og omsorgsdepartementet vil være enig i dette standpunktet og styre prosessen med det mål for øye at Helgeland skal få et best mulig helsetilbud. Det betyr at vi foreløpig må heve oss over politiske forpostfektninger og forsøk på å utøve politisk press på utrederne og helseforetakene før de har gjort sine vurderinger og gitt sine anbefalinger. Først når det er konkludert på helsefaglig grunnlag, kan vi starte en lokaliseringsdebatt. Jeg håper mine kollegaer på Helgeland kan slutte seg til dette standpunktet, og virkelig sørge for at vi skaper en "pasientens helsetjeneste" også i vår region.

Kommentarer til denne saken