«Når Sp ved Jan Otto Fiplingdal ønsker å ta æren for at tannklinikkene består, så er mitt budskap at saken er noe mer nyansert enn som så»

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevAt Senterpartiet i Grane har tatt opp saken som fylkesrådet fremmet om å redusere antallet tannhelse klinikker med sin fylkestingsgruppe er fint og forventet.

Men at det alene, er årsaken til at tannklinikkene i Grane og Leirfjord består videre er vel å ta litt hardt ifra hr. Fiplingdal. Men som en del av den politiske prosessen har deres bidrag vært viktig.

Ordfører og Grane Arbeiderparti har selvsagt engasjert seg i denne saken. Ordfører fikk beskjed pr. telefon fra fylkesråden om at tannklinikken på Trofors var foreslått nedlagt. Dette stilte vi oss svært kritisk til, da vi mener et vedtak om nedleggelse av Trofors tannklinikk ikke vil innfri de målsetninger som fylket legger til grunn for å endre tannklinikkstrukturen.

I forbindelse med fylkestingssamlingen i Mosjøen 8. oktober 2018, skulle framtidig tannklinikkstruktur i Nordland opp som sak 112.

Det som da ble gjort var at undertegnede tok kontakt med Bjørnar Skjæran som er gruppeleder for Arbeiderpartiet på fylket, samt leder for posisjon, her inngår Sp, KrF og Sv. Min gode venn Kai Henriksen i Høyre har samme posisjon i opposisjon og ble kontaktet. Jeg fikk da avtalt såkalt foretrede for gruppene søndag 7. oktober. Grane Arbeiderparti tok opp en uttalelse om saken i Grane kommunestyre 26. september som fikk full tilslutning, uttalelsen ble oversendt fylket. I og med at Leirfjord sin tannklinikk også var foreslått nedlagt, samhandlet jeg med Ivan Haugland om strategien videre.

Bruk av media er viktig i slike saker, og vi kom på fra Grane i tv. Linda i hjemmetjenesten og vår tannpleier Liv bidro med fakta slik at jeg både kunne argumentere og lage et notat til fylkestingsrepresentantene. Selvsagt ble det telefoner til Sp ved Kurt Jenssen, samtaler med Frp med mer. Det jeg prøver å si er vel at å arbeide politisk med en slik sak ikke er noe enkeltmannsforetak. Man er faktisk avhengig av samarbeid, nettverk og faglige innspill.

Så når Sp ved Jan Otto Fiplingdal i avisen og på Facebook ønsker å ta æren for at klinikkene består, er mitt budskap at saken er noe mer nyansert enn som så.

Her har nok hr. Fiplingdal blitt vel høy og mørk.

«Å arbeide politisk med en slik sak ikke er noe enkeltmannsforetak. Man er faktisk avhengig av samarbeid, nettverk og faglige innspill»

Noen utdrag fra notatet som fylkestingsrepresentantene fikk overlevert fra Grane:

Tannklinikk på Trofors ble etablert i 2010 i helsedelen av kommunehuset. Tannklinikken ble den gang flyttet fra et eget bygg. Bakgrunnen var ønsket om å redusere kostnader, men viktigere å komme inn i nye lokaler som var tilpasset deres behov. Det å komme inn i et faglig og sosialt miljø ble også sett på som viktig for å fremme trivsel og arbeidsmiljø.

Behandlingsutstyr og stoler med mer, er relativt nytt.

Kostnadene for leie av lokaler til tannklinikken i Grane er på kr 64.880,- pr. år.

Hvordan man i sakspapirene kommer fram til framtidig leiepris på kr 374 100,- synes vanskelig å finne ut av. Lokalene leies ut av Grane kommune.

Bemanningssituasjon beskrives som meget stabil og god. Klinikken er operativ 4 dager i uken og alle som har krav på behandling, barn og unge samt eldre og funksjonshemmede i Grane får behandling her. De tar også imot privatkunder når kapasiteten tilsier det.

Når det gjelder tannhelsesituasjon i Grane er den meget tilfredsstillende, sammenliknet med andre kommuner og regioner. Grunnen til dette er nettopp nær og lettvint tilgjengelighet som gjør at barn og unge innkalles relativt ofte for forebyggende tannhelsestell. Nærhet til helsesøster, flyktningtjenesten, skole – barnehage og sykehjem framheves her som viktig.

Det tverrfaglige samarbeidet framheves som meget godt fungerende for klinikken på Trofors.

Langtidspasienter i institusjon eller hjemmesykepleie samt psykiatriske langtidspasienter i kommunal psykiatriomsorg har etter lov om Tannhelsetjenesten (§1-3) rett til gratis tannhelsetilbud i Den offentlige tannhelsetjenesten.

Hvis det ikke skal være slikt tilbud her i kommunen, og man må reise til nabokommunene for tjenesten vil dette få flere negative konsekvenser.

Transportutgiftene med pasient fra institusjon og til nabokommune er ren utgift for kommunen. Her må det brukes taxi, i mange tilfeller må man ta i bruk rullestoltaxi. Dette er dyr transport og omfattes ikke av pasientreise-ordningen. Vi har heller ikke stasjonert rullestol-taxi i Grane. Barna som i dag går fra skolen til tannlegen på Trofors vil ved nedleggelse ha behov for transport. Hva med kostnadene for foreldre som må ta seg fri fra arbeid for å kjøre barna til tannlege? Hva med at barna blir borte fra ordinær undervisning?

Hva med bolyst i små kommuner når fylket vil ta bort en tjeneste som alle forventer skal være der, og som vi for øvrig har hatt i Grane i alle de år?

Vi kan ikke se ut ifra de dokumenter som vi er kjent med, og den lokal kunnskapen og fakta beskrivelsen fra våre brukere, samt de ansatte sine synspunkt se at nedleggelse av tannklinikken på Trofors vil innfri de målsetninger som Nordland fylke har for tannhelsetjenesten i Nordland. Konklusjon blir da å opprettholde tannklinikken på Trofors.

Nå viste det seg at argumenter og noe politisk håndverk, samt samarbeid løste denne saken til det beste for så vel Grane som Leirfjord. Jeg vil takke fylkesrådet og tinget for at man ikke var låst i inngang, men åpnet for ærlig politisk samhandling.

Bjørn Ivar Lamo

Ordfører Grane kommune

Artikkeltags