«Grunnlaget til den nåværende og framtidige fysiske og psykiske helsen påvirkes også sterkt av skolen og bomiljøet»

Av
DEL

LeserbrevAlt henger sammen med alt heter det. Også skolestrukturen i Vefsn har sammenhenger langt utover det å lære våre barn å lese og skrive.

Skolene er arnestedet for kultur som musikk, idrettsaktiviteter etc. Her skapes bånd mellom barn og voksne, og man lærer hverandres barn og foreldre å kjenne. Disse samhandlingene skaper trygghet for barna og deres foreldre. Resultatet er trygge oppvekstvilkår og lokal områdeutvikling.

Skolene er også en viktig leverandør til den kommunale folkehelsen. Grunnlaget til den nåværende og framtidige fysiske og psykiske helsen påvirkes også sterkt av skolen og bomiljøet.

Skole er for VTP en kjernesak. For viktig til å være en salderingspost i 12. time i budsjettforhandlinger. Kortsiktige besparelser ved endring av skolestrukturen kan koste kommunen dyrt i lengden.

I VTP sitt program heter det: Skolestrukturen i Vefsn skal ikke endres uten at det er særskiltesterke grunner til det. Like sterkt som økonomi skal nærmiljø og områdeutvikling vektlegges.

Se vårt program på: vefsntp.no

Artikkeltags