«Man kan ikke lage budsjett på følelser, man må lage budsjett med tall. Og tall som er bærekraftig for kommuneøkonomien»

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

En smertegrense er en smertegrense

LeserbrevNå er det på tide å være realistiske og ærlige. Det skal lages budsjett for kommunen og som vanlig er det skolestrukturen som de fleste vil skjære ned på. Og når det kommer til Elsfjord oppvekstsenter så er vi nødt til å finne en annen løsning, rett og slett et kompromiss. Det er enten vinn eller forsvinn.

Man trenger liv på bygda selvfølgelig, men samtidig så er det ikke slik at livet på bygda dør ut fordi at man må inngå et kompromiss når det kommer til skolen i Elsfjord. Men det er forståelig at det kan føles slik for dem som bor der og blir berørt.

Hva er det som gjør at Vefsn kommune havner i disse økonomiske vanskene? Det er ikke så vanskelig å se. Med investeringer i bl.a. svømmehall, barnehager, sykehjem, og skolebygg. Det har blitt gjort store investeringer når det kommer til oppvekstsektoren, men dessverre med et synkende barnetall. Vi bruker mer penger på en gruppe som synker i stedet for å se at antall eldre blir større og opprustning av eldreomsorgen er mer og mer nødvendig, og ikke prioritert. Nå har det gått så langt at nå står virkeligheten og banker på døra. Og hva gjør vi da? Med det blå styre av Norge så ser vi at overføringene til kommunene er blitt betraktelig mindre, en nedskjæring på ca. 20 millioner til kommunen. Denne nedskjæringen gir selvfølgelig mindre penger til felleskassen og kommunekassen. Da er det ganske innlysende at det må nedskjæringer til for å få dette til å gå rundt med de midlene vi har. Så kan det bli slik at det er vi unge, og de som er friske, som må bidra mer til fellesskapet gjennom skatteseddelen, også må man akseptere at enkelte goder vil koste mer i framtiden.

Prioriteringen til kommunen i forhold til budsjettet skal gå på eldreomsorgen, fordi det er de eldre, og syke som trenger de midlene, og da må det reduseres i hvor det trengs mindre midler.

Det er en grense for alt, også for skoler, og når elevtallet nærmer seg 20 elever så er man på smertegrensen. Bikker det under smertegrensen så er det ikke bra. Man må tenke på hvor mye lengre det er forsvarlig å drive en skole med et synkende elevtall. Vi ser at elevtallet i Elsfjord holder seg som noenlunde stabilt i noen år framover, men det kommer til å synke. Og det samme gjelder barnehagen.

Det har før vært forslag om å ha 1–4 trinn + barnehage i Elsfjord mens 5–8 trinn ble flyttet nedover på Granmoen. Dette forslaget ble ikke så veldig populært, og fikk motstand. I dag kan dette være det beste alternativet, nå har denne kampen gått så langt at man må inngå kompromisser.

Dønn ærlig: Enten inngå kompromisser eller nedleggelse

Når man blir stilt foran disse to valgmulighetene så mener vi at man må tenke grundig igjennom hva som vil være det beste. Det er ikke en drømmesituasjon for noen av dem som blir berørte, men hvis man er så glad i denne skolen at man er villig til å gjøre hva som helst for å holde dørene oppe så er det på tide å gi det en sjanse. Nå er det på tide å få ro rundt skolen og elevene.

Vi har selv vært med og kjempet for skolen, og kjenner litt at dette ikke er noe særlig å skrive, men man må se fakta. De vi vil skåne er de minste elevene, og det gjør vi hvis vi får gjennomslag for å flytte 5–8 trinn ned til Granmoen og lar det være 1–4 trinn + barnehage i Elsfjord. Det er tross alt bedre enn å legge ned skolen. Det er et mer bærekraftig økonomisk tiltak, noe som forhåpentligvis vil gi skolen fred en stund framover.

Har elevene selv blitt spurt om hva de ønsker? Å gå på en liten skole er fantastisk. Man får et flott miljø hvor man føler seg trygg, og man har små omgivelser. Og det funker en periode, men i lengden kan dette gi konsekvenser. Det er altfor sent å bytte skole når man har gått ett år på ungdomsskole. Grunnen til at det er for sent er fordi det er ikke nok tid til at elevene kan integrere seg inn i den nye klassen. Må huske på at de elevene som går i klasser på Granmoen har gått sammen fra 1. klasse og er en ganske sammensveiset gjeng, og det å komme som ny å ha bare 2 år på seg til å komme seg inn er veldig vanskelig. Derfor burde det hvert fall være slik at ungdomsskolen blir flyttet nedover.

Spør man elever som går slutten på barneskolen, så får man høre at de fleste vil nedover på Granmoen. Fordi elevene mener det er et for ensidig miljø. Og det er jo klart at de som begynner å nærme seg ungdomsskole helst vil være sammen med flere på sin alder. Og når det gjelder de minste elevene tror ikke vi at de bryr seg så veldig. Så lenge de har en trygg og god skolehverdag, hvor de blir oppmuntret til læring og er i utvikling.

Samtidig som det er sagt så er det ingen overraskelse at skolebygningen og barnehagen må pusses opp. Det er helt feil å bruke om lag 30 millioner kroner på å pusse opp en skole som blir nedleggingstrua hvert år det skal legges fram nytt budsjett.

Vi vil også snakke opp Senterpartiet når det kommer til dette vedtaket. Ja, Senterpartiet var med på å innføre eiendomsskatt, det var ikke fordi at det var det de ønsket mest av alt, men fordi i politikk handler det om å forhandle og få gjennomslag for noe annet som også er viktig for partiet. Når et parti ser at man ikke får flertall er det gull verdt å forhandle fram et kompromiss. Så ja, det ble eiendomsskatt på bygda, men de fikk satt av penger til utbygging av internett på bygda. Ja, det ble 1–4 skole + barnehage i Elsfjord, men man la ikke ned skolen, og man skåner de som trengs å bli skånet. Og dette kan virke attraktivt for barnefamilier som ev. vil flytte til bygda. Ved at barna kan gå 1–4 trinn i Elsfjord og 5–10 trinn på Granmoen. Til syvende og sist vil Elsfjord skole og Barnehage dø ut av seg selv.

Det er forståelig at bygdefolket er fortvilet, irritert og skuffet, men det er ganske lavmål å gå ut på Facebook med innlegg og angripe lokalpolitikerne for å være svikere. Det er lov med ytringsfrihet og det er lov å diskutere og vise misnøye. Men å ty til personangrep er UAKSEPTABELT. Det er ikke lett å være politiker og behandle disse sakene. Den jobben de gjør er fantastisk. I tillegg må bygdefolket tenke på hva de sier når det kommer til valg. Hvis det er slik at bygdefolket ikke støtter partiene som vil bistå bygdene, og vil heller holde med sentraliseringspartiene, så vil bygdene dø ut på sikt. Jeg tror man skal være veldig glad for at man ikke står i deres sko.

Det er selvfølgelig skuffende at det er Elsfjord som skal på hoggstammen og at Mosjøen skole skal stå uberørt. Besparelsen av nedleggelse av Elsfjord oppvekstsenter er bare vekslepenger i den store sammenhengen. Så ja, man skulle ha sett mer på hvilke besparelser man kunne gjort i sentrum før man gikk ut til bygda.

Kort oppsummert:

Ved å inngå et kompromiss for å få 1–4 trinn + barnehage, og flytte 5–8 trinn ned til Granmoen så vil man skåne de minste barna, mens de som er større får et større miljø og klarer å omgås større miljø som igjen vil virke positivt på barns sosiale utvikling. I tillegg vil det vil skape et bedre psykososialt miljø for de barna som må flyttes og komme seg inn i det nye miljøet.

Grunnet for lite midler så må vi prioritere de sektorene som er i økning å kutte ned på de sektorene som er i reduksjon. Man kan ikke lage budsjett på følelser, man må lage budsjett med tall. Og tall som er bærekraftig for kommuneøkonomien.

Det er fullt forståelig at de partiene som er involvert har fått en svekket tillit hos bygdefolket. Men samtidig må bygdefolket kunne se at hvis partiene hadde lagt fram et budsjett hvor Elsfjord skal driftes slikt det gjør i dag så hadde dem uansett ikke flertallet og resultatet ville blitt nedleggelse.

Artikkeltags