«God tilrettelegging og skilting gir trygghet for turistene og mer forutsigbarhet for kommuner som skal drifte og vedlikeholde»

Erfaringer: Erfaringene fra kommunene i Lofoten, verdensarvkommunen Vega og Meløy med Engabreen/Svartisen vil gi nyttig kunnskap som kan brukes i resten av Nordland.

Erfaringer: Erfaringene fra kommunene i Lofoten, verdensarvkommunen Vega og Meløy med Engabreen/Svartisen vil gi nyttig kunnskap som kan brukes i resten av Nordland.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDet er bred enighet om at vi skal ha en bærekraftig reiselivsnæring. Derfor må vi jobbe med forvaltning av besøkene vi får. Jeg er derfor svært fornøyd med at et samlet fylkesting nå har stilt seg bak denne satsingen.

De siste årene har flere av våre attraktive reisemål i Nordland hatt en markant vekst i antallet besøkende. Lofoten er et godt eksempel. Her har veksten i antallet kommersielle gjestedøgn fra 2000–2015 økt med svimlende 80 %. For Nordland som helhet har økningen vært på 33 % i samme periode. I tillegg øker uregistrerte besøk gjennom Airbnb, cruisetrafikk, backpackere og gjennomreisende.

Vega kommune med i overkant av 1200 innbyggere, tar imot ca. 40 000 besøkende hvert år. Vega er gjennom Innovasjon Norge sertifisert som et bærekraftig reisemål. Å lage gode besøkspunkt er nyttig både for besøkende og fastboende. Nå er det nye verdensarvsenteret i ferd med å realiseres. Dette vil trolig trekke enda flere til kommunen og verdensarvområdet. Vi må rett og slett utvikle bærekraftig turisme i et sårbart område.

I Meløy arbeides det med å utvikle området rundt Svartisen/Engabreen som besøksmål. Opplevelsesbasert reiseliv er basert på kunnskap. Med basis i lokale, nasjonale og internasjonale fortellinger om Svartisen opplevelser rundt Engabreen utvikles. Dette skjer i regi av kommunen og Meløy næringsutvikling. Å utvikle gode opplevelser krever lokal identitet, lokal kultur og mattradisjoner. Men det krever også kunnskap om hvordan en skal sette de gode opplevelsene i scene, hvordan en kan omsette disse i marked som gir lønnsomhet, og hvilke marked en bør henvende seg til.

Reiseliv er verdiskaping. Det er beregnet at turistene i Norge handlet for nærmere 160 milliarder i 2015. Men en turist er ikke det de var for kun få år tilbake. I dag ser vi at besøkende er mer aktive og bruker natur- og kulturtilbud i langt større grad enn tidligere. Dette innebærer at belastningen på infrastruktur, natur og lokalsamfunn er stor. I Lofoten må infrastrukturen som i utgangspunktet er dimensjonert for en befolkning på 23 000 møte behovene til nærmere en million besøkende.

Det er rett og slett behov for å etablere et helhetlig system for forvaltning av besøkene i Lofoten. Vi må klare å se Lofoten som en destinasjon og kople sammen ulike aktører for få til en helhetlig tilrettelegging for besøkende og fastboende. Både reiselivsnæringen, offentlige, private og frivillige må sammen få til løsninger som sikrer en bærekraftig vekst.

Det betyr også at kommunene må legge til rette for at de besøkende blir informert om hva som er lurt å gjøre i sin kommune. Erfaringene viser at de områdene som er godt skiltet og lagt til rette, også er de områdene som får flest besøkende. God tilrettelegging og skilting gir trygghet for turistene og mer forutsigbarhet for kommuner som skal drifte og vedlikeholde.

Det er mange kontaktflater mellom de besøkende og lokalsamfunnene. Det er alt fra informasjon, merking, stier og veier, toalett, parkering, renovasjon, kommersielle tilbud, guider, aktiviteter, byrom, arkitektur med mer. Det er med andre ord mange aktører som i sum er med å påvirker de besøkendes opplevelse og kvalitet på stedet de besøker. Et helhetlig system er derfor nødvendig for å bedre koordineringen og kommunikasjon mellom alle disse aktørene. Da sikrer vi et best mulig tilbud både til besøkende og fastboende.

Nordland fylkeskommune setter nå i gang et prosjekt for besøksforvaltning. Dette skal være et verktøy for kommuner og andre regionale aktører som sikrer en strategisk og god forvaltning.

Opplevelsen skal være god både for besøkende og fastboende, samtidig som den lokale verdiskapingen blir størst mulig. Et system for besøksforvaltning har, etter det vi kjenner til, ikke tidligere vært gjennomført på kommunalt eller regionalt nivå i Norge. Derfor er dette et pilotprosjekt som skal utvikle en metodikk som kan brukes som verktøy i kommuner som ønsker å satse på besøksnæringer. Erfaringene fra kommunene i Lofoten, verdensarvkommunen Vega og Meløy med Engabreen/Svartisen vil gi nyttig kunnskap som kan brukes i resten av Nordland. Slik skal vi gjøre turismen mer bærekraftig i vårt vakre Nordland.

Mona Fagerås (SV)

fylkesråd for næring

Artikkeltags