Rødts ideologi - som en svovelpreken fra 1800-tallet

IDEOLOGI: Leder i Vefsn Høyre trekker opp grunnleggende forskjeller i ideologisk ståsted mellom Rødt og eget parti. Bakgrunnen er debatten om hvorvidt brukere selv skal kunne velge pesonlig assistent. Illustrasjonsfoto:  Gorm Kallestad / NTB scanpix

IDEOLOGI: Leder i Vefsn Høyre trekker opp grunnleggende forskjeller i ideologisk ståsted mellom Rødt og eget parti. Bakgrunnen er debatten om hvorvidt brukere selv skal kunne velge pesonlig assistent. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meninger

Igjen gjemmer Gunnvald Lindseth seg bak Rødts ideologi og prediker rikspolitikk fra sin lokalpolitiske posisjon i Vefsn Kommune, da han gjennom sin stemme vedtok å frata svært vanskeligstilte brukere sin rett til selv å velge personlig assistent. Lindseths prosedyre mot det private næringsliv, som representerer majoriteten av arbeidslivet i Norge, minner om hekseprosessene i middelalderen. Lindseth som har vært kommunist i hele sitt voksne liv, viser i sine innlegg i kommunestyre, formannskap og i leserinnlegg liten tillit til det private næringsliv.

Vi i Høyre forstår at samfunnet er sammensatt av flere aktører, at privat og offentlig sektor hører sammen og er avhengige av hverandre. I Vefsn er næringslivet avhengig av at offentlig sektor bl.a. leverer infrastruktur, helse, omsorg og skole som sikrer rammevilkår for å drive næring og få samfunnet til å fungere. Offentlig sektor er avhengig av et velfungerende næringsliv som skaffer arbeidsplasser, varer, tjenester og betaler skatter og avgifter som igjen bidrar til at samfunnet fungerer som en helhet. Kommunisten Lindseth angriper stadig det private næringsliv og sverter etablerere, næringsdrivende og arbeidstakere som har sitt virke i den private sektor og som hver dag positivt bidrar til samfunnet.

Lindseth viser i sitt innlegg den 26. juli i Helgelendingen at ideologi er viktigere for Rødt enn brukerne, som faktisk rammes av at vedtaket som Rødt, SV, SP og AP fikk flertall for. I sin iver for sin ideologi sprer han frykt om private aktører slik som svovelprester på 1800-tallet snakket om skjærsild og helvete. Han skriver at helseforetaket Aleris Omsorg har vist sin interesse om å tilby brukerstyrt personlig assistanse i Vefsn og påstår at Aleris eier, familien Wallenberg, kontrollerer 1/3 av Sveriges brutto nasjonalprodukt. Her bruker Lindseth akkurat som Donald Trump alternative fakta og fremstiller Sveriges største investorfamilie som fanden selv.

Vi i Høyre har tillit til at kommunens administrasjon tar kloke avgjørelser om hvem som skal være kommunens leverandører. Noe de også viste I ordningen Vefsn kommune hadde om et fritt brukervalg om brukerstyrt personlig assistent. Kommunen valgte den ideelle stiftelsen Uloba og et lokalt enkeltpersonforetak, ikke Aleris. I tillegg valgte kommunen å levere til 3 brukere selv. Etter Høyres syn en god løsning som gir brukerne et fritt valg til hvem de vil ha som sin personlige assistent. I sitt innlegg gir Lindseth Uloba ros. Hvorfor kunne da ikke de to brukerne som benytter Uloba få fortsette med denne ordningen? Hvorfor sammenligner Lindseth det private enkeltpersonforetaket som er en kvinnelig selvstendig næringsdrivende i Vefsn, med stor kapital i Sverige og en henvendelse fra Aleris? Svaret må være ønske om å fremme en kommunistisk ideologi om offentlig monopol gjennom å sverte og spre frykt om et privat næringsliv.

Lindseth lyktes å monopolisere og frata brukerne rett til fritt brukervalg. Gjemmer seg bak ideologi og bryr seg lite om brukerne. I stedet for å ta ansvar slår han nedover mot mennesker som nå mister sine personlige assistenter som de har bygd opp tillit til. Det er som Helgelendingen i sin kommentar om brukerstyrt personlig assistent så riktig kommenterer; direkte skammelig.

Jørn Clausen

Leder Vefsn Høyre

Artikkeltags