Målet er ikke å berge Nesna, men å berge Helgeland!

Tidligere rektor ved Høgskolen i Nesna Arna Meisfjord, Hanne Dyveke Søttar og ordfører i Nesna Hanne Davidsen.

Tidligere rektor ved Høgskolen i Nesna Arna Meisfjord, Hanne Dyveke Søttar og ordfører i Nesna Hanne Davidsen.

Av

Helgeland er i opprør etter at styret i Nord Universitetet bestemte at lærerutdanningen på Nesna og sykepleierutdanningen i Sandnessjøen ikke var liv laga. Alle sier; vi må berge Nesna!

DEL

LeserbrevDet er vi enige om, men vi skal ikke berge Nesna, fordi det er Nesna, men fordi Helgeland trenger Nesna og det Nesna har levert til regionen. Helgeland er helt avhengig av de lærerne og sykepleierne de har utdannet.

Nesna har gitt oss over 6 000 lærere og det sies at rundt 80% av dagens lærere i regionen har utdannet seg der. Sandnessjøen har også levert uendelig mange dyktige sykepleiere til regionen de årene de fikk ha studenter.

I hele fylket mangler vi i dag ca 600 sykepleiere, i Norge ca 6000. Da blir det feil medisin å legge ned en utdanning som har fungert godt, med god kvalitet og som har gitt oss så mye. Nærhet har også gjort at flere har kunnet ta studiene, og også etter- og videreutdanning.

Bakgrunnen for det som skjer nå er at Stortinget, den 11. juni 2015 behandlet, og vedtok meldingen; "Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitet- og høyskolesektoren".

Dette førte til autonome(frie og selvbestemmende) styrer og at man ønsket færre, men sterkere universitet. Ergo, styret i Nord Universitetet skal da ha ansvaret for hvordan det skal utvikles og drives videre. Nord Universitetet er videre ett resultat av fusjonen mellom Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag fra 01.01.2016, basert på denne meldingen.

Men, som jeg har sagt flere ganger før; så lenge de får det meste av sine inntekter fra det offentlige er det helt på sin plass at vi stiller spørsmål rundt det de driver med når vi rett og slett ikke skjønner de vurderingene styret gjør.

Jeg tror alle vi som representerer Nordland på Stortinget er enige i at styrevedtaket fra Nord universitetet er helt uforståelig, og at bakgrunnsmaterialet til dette vedtaket både er tynt og mangelfullt .

I høringssvarene, og i debatten i ettertid har det kommet frem at beslutningsgrunnlaget var fullt av feil og mangler. Det hagler beskyldninger om juksing av tall, endring av studiestedskoder etc. Det er ikke gjort vurderinger på hvordan dette vil slå ut for oss på Helgeland, eller kommet med løsninger for å sikre oss lærere og sykepleiere i fremtiden.

Skal ett styre fatte ett slikt inngripende vedtak må forarbeider og rapporter være korrekte, og etterprøvbare. Det virker ikke som om det er det i nevnte styresak.

I tillegg vises det til at Nord universitetet systematisk har bygget ned Helgeland helt siden fusjonen i 2016. Bare på Nesna har antall studenter blitt redusert fra 1334 til 430 studenter, selv om det står i fusjonsavtalene at studiestedene skal styrkes og utvikles. Sykepleierstudenter har ikke vært tatt opp i Sandnessjøen siden 2015, selv om mange har ønsket å utdanne seg der.

Den 30. september er det høring på Stortinget, basert på ett forslag fra SV. Intensjonen bak forslaget er bra, men det er forslag til løsning vi ikke er enige om.

SV og SP er flinke til å si at regjeringen har skylden for alt de er i mot, selv om dette gjelder vedtak de samme partiene har stemt for. Jeg mener at det i denne saken er to måter å løse den på; Sv og Sp sin måte, og den riktige måten. Jeg velger den riktige måten, ikke Sv sitt forslag; «Stortinget ber regjeringen om å stoppe den foreslåtte endringen av studiestedstruktur ved Nord universitetet.»

Vi kan ikke gå med på å undergrave den jobben Stortinget er satt til å gjøre, det vil åpne for omkamper i alle saker der noen er uenige i ett eller annen resultat.

Det har vært mange underlige utsagn om denne saken i valgkampen. Endel er svart ut, mens enkelte rett og slett ikke fortjener at man bruker tid til å svare.

Fra mitt ståsted hadde jeg ønsket at man heller sto samlet enn å drive med splitt og hersk. Helgeland fortjener bedre og jeg tror en usaklig debatt kan være skadelig for saken. Her må vi stå samlet! At jeg, i ett avsnitt, kritiserer Sv og Sp er rett og slett fordi de har sagt, i klartekst, at de ikke støtter andre forslag enn Sv sitt. Det syns jeg er beklagelig ettersom løsningen må bli noe annet.

Så, hva gjør vi videre? Jeg skal ihvertfall fortsette å jobbe like iherdig med denne saken, slik jeg har gjort frem til nå.

 I den sammenheng vil jeg gjerne få si si tusen takk til alle jeg har møtt, fra Nesna og Sandnessjøen, for at de har skaffet tilveie svar på alle de spørsmålene jeg har hatt. Likeledes at de tok seg tid til å møte meg, etter konferansen, slik at jeg fikk enda mer informasjon om hele prosessen, fra 2015 og frem til i dag. All informasjon jeg har fått er delt med de i mitt parti som sitter i fagkomiteen og som skal gjennomføre høringen og deretter behandle forslaget fra Sv. Vi skal også diskutere mer om denne saken, internt. Hva resultatet blir vet jeg ikke.

Jeg tror mye avhenger av hva som blir sagt og gjort i høringen. Jeg håper inderlig at Nord Universitetet er sitt ansvar bevisst og møter til høringen for å gi svar på alle ubesvarte spørsmål. Slik det er i dag har styret i Nord Universitetet liten troverdighet bland oss som har engasjert oss i denne saken, og det tjener de ikke på.

Resultatet av denne høringen vil bestemmer veien videre. Målet må være å få alt på plass slik at studenter kan søke seg til Nesna og Sandnessjøen i 2020. La Nesna leve!

Artikkeltags