«På vegne av næringsliv og innbyggere i våre kommuner krever vi ordførere derfor at omleggingen av ferje- og hurtigbåt-tilbudet revurderes»

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Leserbrev Gjennom flere hundre år har Nordlandskysten og fisken her sørget for store eksportinntekter til landet vårt. Havet har vært transportåren og båten framkomstmidlet som har bundet folk og samfunn sammen. I oppbyggingen av dagens moderne samfunn har mange ting endret seg, men det offentlige har skjønt viktigheten av gode samferdselstilbud til kystens befolkning og derfor bidratt til oppbyggingen av det båt – og ferjetilbudet vi har hatt de siste årene.

Vi opplever imidlertid at dette tilbudet nå er i ferd med å svekkes betydelig. Dette kan ikke vi som ordførere langs Nordlandskysten sitte og se på lenger. Etter en periode hvor oljen har sørget for gode tider for landet vårt er det nå bred politisk enighet om at det er turisme, samt havet og kystens ressurser som vi igjen i stor grad skal leve av i framtiden. Fiske og havbruk genererer milliardinntekter for landet og disse næringene vil nødvendigvis måtte foregå også langs Nordlands-kysten, landets største eksportfylke. Tilbudet når det gjelder hurtigbåt og ferje bør derfor bygges ut, forbedres og moderniseres, IKKE svekkes og reduseres, slik det nå legges opp til fra Nordland fylkeskommune.

På vegne av næringsliv og innbyggere i våre kommuner langs Nordlandskysten, krever vi ordførere derfor at omleggingen av ferje- og hurtigbåt-tilbudet revurderes. Vi aksepterer ikke reduksjoner i samferdsels-tilbudet på sjø i en tid hvor det nettopp er her langs kysten at de største verdiene for landet skapes og hvor næringslivet satser og ser muligheter for en fortsatt betydelig vekst de nærmeste årene. Vi vet at i år, i 2018, får også Nordland fylkeskommune flere titalls millioner fra den største framtidsnæringen på kysten, gjennom Havbruksfondet. Vi forventer og krever at størsteparten av disse midlene går tilbake til de områdene som har generert denne inntekten, gjennom styrking av samferdsels-tilbudet til sjøs.

Likeledes krever vi at Stortinget følger opp og ikke endrer kriteriene på en måte som fører til reduksjoner i bevilgningene til sjøverts samferdsel i et båt-avhengig fylke som Nordland.

Ordførerne i kommunene, Røst, Vågan, Tysfjord, Hamarøy, Steigen, Gildeskål, Rødøy, Lurøy, Træna, Nesna, Leirfjord, Vevelstad, Herøy, Brønnøy, Sømna og Bindal krever at Nordland Fylkesting tar saken om det framtidige ferje- og hurtigbåt-kartet opp til ny behandling og prioriterer på en slik måte at det ikke fører til reduksjoner i tilbudet til ferje og hurtigbåt til Nordlands befolkning.

Oppropet er signert av disse 15 ordførerne:

Tor Arne Andreassen, Røst

Carl Einar Isachsen, Lurøy

Eivind Holst, Vågan

Kari Anne B. Andreassen

Vevelstad, Tor Asgeir Johansen

Tysfjord, Arnt Frode Jensen, Herøy

Jan-Folke Sandnes, Hamarøy

Johnny Hanssen, Brønnøy

Asle Schrøder, Steigen

Andrine S. Oppegård, Sømna,

Petter Jørgen Pedersen, Gildeskål

Olaf Terje Hoff, Rødøy

Per Pedersen, Træna

Britt Helstad, Bindal

Hanne Davidsen, Nesna

Ivan Haugland, Leirfjord

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken